Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.03.2023. 09:51

Zaključenje stečajnog postupka nad imovinom društva VELEPROMET-USLUŽNE DJELATNOSTI, d.d. sa p.o. Visoko

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 15, 03.03.2023


Općinski sud u Zenici, stečajni sudac Sanja Pavlić, u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika DRUŠTVO U MJEŠOVITOJ SVOJINI ZA USLUGE "VELEPROMET- USLUŽNE DJELATNOSTI", d.d. sa p.o. Visoko, ul. Gornje Rosulje br.16, Visoko, odlučujući o prijedlogu za zaključenje stečajnog postupka koji je podnesen od strane stečajnog uprav itelja Salamović Nijaza, nakon održanog ročišta 07.02.2023. godine kome su prisust vovali stečajni upravitelj Salamović
Nijaz, za povjeritelja Spaho Erduana punomoćnik Mehmed Vranac advokat iz Visokog i za povjeritelja FZ PIO/MIO Kantonalna administrativna služba Zenica, punomoćnica Paurić Anita, zaposlenica, donio je dana 17.02.2023. godine slijedeće

 

RJEŠENJE

 

Zaključuje se stečajni postupak nad imovinom društva DRUŠTVO U MJEŠOVITOJ SVOJINI ZA USLUGE "VELEPROMET-USLUŽNE DJELATNOSTI", d.d. sa p.o. Visoko, ul. Gornje Rosulje br.16, Visoko, nakon namirenja razlučnih povjeritelja u iznosu od 189.351,23 KM, što u procentu iznosi 100%, namirenja povjeritelja općeg isplatnog reda u iznosu od 38.873,45 KM, što u procentu iznosi 4,9835 %.
Pravomoćno rješenje o zaključenju stečajnog postupka dostavit će se Registru društava ovog suda, radi brisanja stečajnog dužnika DRUŠTVO U MJEŠOVITOJ SVOJINI ZA USLUGE "VELEPROMET-USLUŽNE DJELATNOSTI", d.d. sa p.o. Visoko, ul. Gornje Rosulje br.16, Visoko, koji je upisan pod MBS 1-3223.
Ovo rješenje će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH", web stranici suda i oglasnoj tabli suda. Po proteku roka od pet sljedećih radnih dana od objave na oglasnoj tabli suda i web stranici suda dostava se smatra izvršenom, a u
"Službenim novinama Federacije BiH", dostava se smatra izvršenom istekom pet dana od dana oglašavanja.

 

 

Broj 43 0 St 197441 21 St
17. februara 2023. godine
Zenica
(03-3-727/23)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: