Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.03.2023. 12:03

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem Ustanova za pomoć mladim IMPULS BOSNIEN Maglaj

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 16, 08.03.2023


Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Sinanović, u likvidacionom postupku nad pravnim licem Ustanova za pomoć mladim "IMPULS BOSNIEN" Maglaj, ul. Ilijasa Samjlagića br. 18, Maglaj, kojeg zastupa punomoćnik Hrnjić Seid, advokat iz Žepča, nakon održanog ročišta, dana 17.02.2023. godine, donio je
sljedeće


RJEŠENJE

 


Provest će se likvidacioni postupak nad Ustanova za pomoć mladim "IMPULS BOSNIEN" Maglaj, ul. Ilijasa Samjlagića br. 18, Maglaj matični registarski broj subjekta upisa 43-05-0002-14. Za likvidatora se imenuje Hrnjić Seid, advokat iz Žepče. Likvidator je dužan likvidacionom s udiji predočiti popis imovine i popis
obaveze društva. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 da na (trideset) od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja. Ovo rješenje će se objaviti na Oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". Na osnovu ovog rješenja Odjeljenje sudskog registra ovog suda izvršit će zabilježbu pokretanja likvidacionog postupka.

 

Broj 43 0 L 219590 22 L
17. februara 2023. godine
Zenica
(03-3-700/23)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: