Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.03.2023. 13:43

Zaključenje likvidacijskog postupka nad pravnom osobom G&G COMPANY d.o.o. Čitluk

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 20, 22.03.2023


Općinski sud Mostar, po likvidacijskom sucu Ivani Soldić, u likvidacijskom postupku nad društvom: "G&G COMPANY" d.o.o. Bijakovići, sa sjedištem firme na adresi, Kraljice Mira 7A, Međugorje, 88260 Čitluk, ID: 4227995680008, zastupanog po jedinom članu društva, Luca Panerai, a svi po punomoćniku odvjetniku Ivanu Primorcu iz Čitluka, ulica Kralja Tomislava broj 97, Čitluk, dana 06.03.2023. godine donio je slijedeće

 

RJEŠENJE


I. Zaključuje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "G&G COMPANY" d.o.o. Bijakovići, sa sjedištem firme na adresi, Kraljice Mira 7A, Međugorje, 88260 Čitluk.
II. Razrješava se dužnosti likvidatora Šego Ivice, dipl. oecc iz Čitluka, ulica Kralja Tomislava 97, 88260 Čitluk.
III. Preostala imovina društva u iznosu 43,86 KM a koja se sastoji od novčanih sredstava na transakcijskom računu društva 1610000256190009 kod Raiffeisen Bank d.d. BiH (stanje) na dan 06.01.2023. g.) vraća se osnivaču društva Luca Panerai, VIA Della Ma donna br. 12, 51100 Pistoia, Italia, s udjelom 1/1.
IV. Po pravomoćnosti ovog rješenja, navedena pravna osoba brisat će se iz Registra društava Općinskog suda u Mostaru koja je upisana pod matičnim registarskim brojem: 58-01-0282-19.
V. Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči ovog suda.
VI. Troškovi postupka padaju na teret predlagatelja.

 

 

Broj 58 0 L 266516 22 L
06. marta 2023. godine
Mostar
(03-3-990/23)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: