Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.03.2023. 14:36

Poziv za uplatu predujma za obezbjeđenje troškova stečajnog postupka nad društvom CAMBATECH d.o.o. Bugojno

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 20, 22.03.2023


Općinski sud u Travniku, stečajni sudija Amir Sobo, u predmetu predlagatelja, "CAMBATECH" d.o.o. Bugojno, ul. Nugle II Trgovački centar ROSSE Bugojno, koga zastupa punomoćnik Jusufbegović Alma, advokat iz Bugojna, radi otvaranja stečajnog postupka, van ročišta, donio je dana 27.02.2023. godine, slijedeće


RJEŠENJE


Pozivaju se povjerioci i za interesirana lica da u roku od 30 dana od dana objavljivanja poz iva pr edlože otvaranje stečajnog postupka na d društ vom "CAMBATECH" d.o. o. Bugojno i uplat e pre dujam za obe zbjeđenje troš kova stečajnog postupka, u iznosu od 5.000,00 KM. Ako u roku iz stava 1. ovog rješenja povjerioci i zainteresirana lica ne predlože otvaranje stečajnog postupka i ne uplate predujam, stečajni sudija će otvoriti stečajni postupak i odmah zaključiti postupak. Ako zainteresirano lice predloži otvaranje stečajnog postupka i uplati predujam u roku iz stava 1 ovog rješenja, stečajni sudija će otvoriti stečajni postupak i voditi ga u skladu sa odredbama Zakona o stečaju. Ovo rj ešenje i ma se obja viti na ogla snoj ploč i suda, web s tranici suda -elektronska ploča suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

 

Broj 51 0 St 198924 22 St
27. februara 2023. godine
Travnik
(03-3-1018/23)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: