Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.08.2023. 14:51

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnom osobom Dario d.o.o. za prijevoz, promet i usluge Odžak

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 58, 02.08.2023


Općinski sud u Orašju, likvidacijski sudac Joko Radić, u likvidacijskom postupku nad pravnom osobom "Dario" d.o.o. za prijevoz, promet i usluge Odžak, Posavska Mahala br. 65, na ročištu održanom dana 25.07.2023. godine, donio je slijedeće

 

RJEŠENJE


1. Zaključuje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "Dario" d.o.o. za prijevoz, promet i usluge Odžak, Posavska Mahala br. 65.
2. Razrješava se dužnosti likvidatora Ruža Nedić iz Orašja, XXVIII, ulica br. 16.
3. Po pravomoćnosti ovoga rješenja, navedena pravna osoba brisat će se iz registra Općinskog suda u Orašju koje je upisano u matični registarski broj MBS 1-1457.
4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" Sarajevo.
5. Sva imovina pravne osobe "Dario" d.o.o. za prijevoz, promet i usluge Odžak, Posavska Mahala br. 65, kao i sva imovina koja se naknadno pronađe, prenosi se na osnivača Martina Barukčića, a kojom on odgovara za obveze prema trećim osobama koje bi eventualno nastale i nakon pravomoćnosti rješenja o zaključenju likvidacijskog postupka i imale imovinsko pravni zahtjev prema tom subjektu.
6. Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret osnivača.

Broj 25 0 L 058444 23 L
25. jula 2023. godine
Orašje
(03-3-2875/23)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: