Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.08.2023. 09:07

Poziv na stečajni postupak nad društvom Autokuća export-import SENO d.o.o. Konjic

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 58, 02.08.2023


Općinski sud u Mostaru, kao stečajni sud, po stečajnom sudiji Biljani Stajčić, rješavajući po prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nad društvom "Autokuća export-import SENO" d.o.o. Konjic, sa sjedištem u Konjicu, Čelebići br. 64, Konjic, zastupano po zastupniku direktoru Karah met Jasmini i punomoćniku Gagula Halilu, advokatu iz Konjica, van ročišta, dana 19.07.2023. godine, donio je slijedeće

 

RJEŠENJE


1. Otvara se stečajni postupak nad društvom "Autokuća export-import SENO" d.o.o. Konjic, sa sjedištem u Konjicu, Čelebići br. 64, Konjic, MBS 58-01-0149-17, JIB 4227923420001 i za stečajnog upravnika imenuje Latif Hujdur, iz Mostara.
2. Zbog nedostatka stečajne mase se stečajni postupak neće provoditi, pa se isti zaključuje.
3. Nalaže se Registarskomodjeljenju ovog suda da izvrši upis zabilježbe otvaranja stečajnog postupka u registarskom ulošku subjekta upisabroj 58-01-0149-17.
4. Nakon pravosnažnosti ovog rješenja isto će se dostaviti Registru ovog suda radi brisanja stečajnog dužnika iz registra privrednih subjekata u koji je upisan pod MBS 58-01-0149-17.
5. Troškovi stečajnog postupka padaju na teret stečajnog dužnika.
6. Rješenje će se objaviti na oglasnoj tabli suda, web stranici suda-elektronskoj tabli, "Službenim novinama Federacije BiH" i interne stranici FIA-e.

Broj 58 0 St 262069 22 St
21. jula 2023. godine
Mostar
(03-3-2854/23)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: