Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.08.2023. 09:13

Poziv na otvaranje i istovremeno zaključenje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka nad poslovnim subjektom Profi beton društvo sa ograničenom odgovornošću Derventa

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 70, 08.08.2023

Okružni privredni sud u Doboju, likvidacioni sudija Adisa Džini ć, u postupku po prijedlogu za otvaranje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom “Profi beton” društvo sa ograničenom odgovornošću Derventa, sa sjedištem u: Lužani Bosanski 2, Lužani Bosanski, Derventa, podnesenom od strane punomoćnika predlagača Dejana Bijelića, advokata iz Dervente, 26.7.2023. godine, donio je sljedeće

 

RJEŠENJE


I - Otvara se i istovremeno zaklju čuje skraćeni dobrovoljni postupak likvidacije nad poslovnim subjektom: “Profi beton” društvo sa ograničenom odgovornošću Derventa, sa sjedištem u: Lužani Bosanski 2, Lužani Bosanski, Derventa, MBS 60-01-0026-23, JIB 4405045080000.
II - Skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak otvara se i istovremeno zaključuje 26.7.2023. godine.
III - Rješenje o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka dostavlja se Registru ovog suda radi upisa zabilježbe istog do pravosnažnosti Rješenja.
IV - Po pravosnažnosti Rješenja, isto će se dostaviti Registru ovog suda radi brisanja poslovnog subjekta iz Registra i istovremenog upisa u Registar vlasnika kapitala Dalibora Živkovića iz Dervente, 5. kozaračke brigade br. 25, uz upis neograničene solidarne odgovornosti naprijed pobliže označenog vlasnika kapitala za obaveze brisanog poslovnog subjekta u roku od tri godi- ne nakon brisanja iz Registra.
V - Ovo rješenje Sud će objaviti na oglasnoj tabli Suda i na internet stranici Agencije za posredničke, informatičke i fi nansijske usluge Banja Luka, a izreka Rješenja o otvaranja i istovremenom zaključenju skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske” uz napomenu da je Rješenje u cijelosti objavljeno na oglasnoj tabli Suda i na internet stranici Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka u neprekidnom trajanju od 30 dana.

 

Likvidacioni sudija,

Adisa Džinić, s.r.


(60 0 L 032570 23 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: