Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.08.2023. 11:28

Poziv povjeriocima za predlaganje otvaranja stečajnog postupka i uplatu predujma za obezbjeđenje troškova stečajnog postupka nad imovinom stečajnog dužnika BODYLAB BALKAN d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 60, 09.08.2023


Općinski sud u Sarajevu, stečajni sudija Nebojša Joksimović, u prethodnom postupku radi utvrđivanja da li postoje uslovi za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom stečajnog dužnika BODYLAB BALKAN DOO SARAJEVO, ul. Saliha Udžvarlića broj 10, Sarajevo, van ročišta dana 23.06.2023. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

Pozivaju se povjerioci i zainteresovana lica da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja ovog poziva predlož e otvaranje stečajnog postupka nad imovinom stečajnog dužnika BODYLAB BALKAN DOO SARAJEVO, ul. Saliha Udžvarlića broj 10, Sarajevo, uz uplatu predujma za obezbjeđenje troškova stečajnog postupka u iznosu od 3.000,00 KM na depozitni račun ovog suda broj 1411965320009639 otvoren kod BBI Banke. Ukoliko u ostavljenom roku niko od pozvanih ne predloži otvaranje stečajnog postupka i ne uplati određeni predujam, sud će donijeti Rješenje o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka. Ako zainteresovana lica predlože otvaranje stečajnog postupka i uplate određeni predujam u navedenom roku, sud ć e otvoriti stečajni postupak i voditi ga u skladu sa odredbama Zakona o stečaju. NAPOMENA: U prethodnom postupku privremeni stečajni upravnik Gazić Džebić Belma iz Sarajeva, je u Izvještaju od 17.04.2023. godine naveo da postoje zakonski razlozi za otvaranje stečajnog pos tupka nad imovinom privrednog društva BODYLAB BALKAN DOO SARAJEVO, ul. Saliha Udžvarlića broj 10, Sarajevo, ali da dužnik nema imovine koja bi činila stečajnu masu.

 

Broj 65 0 St 1000726 22 St
23. juna 2023. godine
Sarajevo
(03-3-2913/23)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: