Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.08.2023. 12:53

Pokretanje prethodnog postupka radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad društvom Trap BH d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge Odžak

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 62, 16.08.2023


Općinski sud u Orašju, stečajni sudac Joko Radić, u stečajnom postupku nadpravnom osobom "Trap BH" d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge Odžak, Donji Svilaj 245, izvan ročišta, dana 24.07.2023. godine donio je slijedeće

 

RJEŠENJE


Pokreće se prethodni postupak za utvrđivanje uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad društvom "Trap BH" d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge Odžak, Donji Svilaj 245, matični broj subjekta 25-01-0018-13.
Za privremenog stečajnog upravitelja imenuje se Kenan Ibrahimović iz Brčkog, ul. Zaima Mušanovića br. 28. Privremeni stečajni upravitelj će:
- utvrditi da li postoje razlozi i uvjeti za otvaranje i vođenje stečajnog postupka,
- utvrditi da li je vjerovnik podnio prijedlog za pokretanje stečajnog postupka nakon isteka roka od 60 dana od dana nastupanja platežne nesposobnosti kada je to bio dužan podnijeti stečajnidužnik, odnosno organ ovlašten za zastupanje;
- obaviti pregled dužnikovih poslovnih prostorija i uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika;
- ispitati da li imovina stečajnog dužnika može pokriti troškove stečajnog postupka;
- ustvrditi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelomično nastaviti u tijeku prethodnog postupka;
- uraditi kontrolu poslovanja.
Privremeni stečajni upravitelj dužan je podnijeti izvješće ovom sudu, u roku od 30 dana od imenovanja u kome će izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju.
Pozivaju se vjerovnici da privremenom stečajnom upravitelju bez odgađanja saopće koje mjere osiguranja na predmetnima imovine stečajnog dužnika zahtijevaju.
Ovo rješenje ima se objaviti na oglasnoj ploči Suda, web stranici suda, na Internet stranici FIA-e, te u "Službenim novinama Federacije BiH".
Rješenje se ima dostaviti Registru Općinskog suda u Orašju radi upisa zabilježbe pokretanja prethodnog postupka nad pravnom osobom "Trap BH" d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge Odžak, Donji Svilaj 245, matični broj subjekta 25-01-0018-13.
Nalaže se stečajnom dužniku da privremenom stečajnom upravitelju omogući uvid u materijalno-financijsku dokumentaciju i da mu da potrebne informacije u vezi sa poslovanjem društva.

 

Broj 25 0 St 058951 23 St
08. kolovoza 2023. godine
Orašje
(03-3-3002/23)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: