Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.08.2023. 14:15

Zaključenje stečajnog postupka nad imovinom TUZLAINŽENJERING d.o.o. Tuzla

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 62, 16.08.2023

Općinski sud u Tuzli, sudija Faruk Arnaut, u stečajnom postupku nad imovinom dužnika "TUZLAINŽENJERING" d.o.o. Tuzla u stečaju odlučujući o prijedlogu stečajnog upravnika Ruzmir Kabadajić za zaključenje stečajnog postupka nakon okončanja glavne diobe i naknadne diobe, dana 07.07.2023. godine donio je sljedeće

 

RJEŠENJE


Zaključuje se stečajni postupak nad imovinom "TUZLAINŽENJERING" d.o.o. Tuzla u stečaju, nakon okončanja glavne diobe od 01.08.2022. godine i naknadne diobe od 09.02.2023. godine.
Utvrđuje se deponovanje novčanog iznosa od 1.212,25 KM kod ovog suda, u korist povjerilaca stečajnog dužnika, prema spisku povjerilaca koji je sastavni dio ovog rješenja i koji je istaknut na oglasnoj ploči ovoga suda.
Pozivaju se povjerioci stečajnog dužnika Sejdin Ifeta, Boje i lakovi Fabulas d.o.o. Sarajevo, SIS Comerc d.o.o. Gračanica, Univerzal Heating Company d.o.o. Tuzla, da u roku od 15 dana od dana objave ovog rješenja u "Službenim novinama FBiH", dostave sudu brojeve žiro-računa radi isplate pripadajućeg iznosa novčanih sredstava, sa pozivom na broj 32 0 St 030938 06 St.
Ukoliko povjerioci u čiju korist su deponovana novčana sredstva u roku od 3 (tri) godine ne preuzmu novčana sredstva iz depozita, sud će rješenjem utvrditi da su ista postala državna svojina, odnosno da pravo raspolaganja pripadaju Gradu na čijem se području nalazi sjedište suda.
Rješenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči ovog suda.
Pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju po proteku dva radna dana od dana objave pravosnažnosti rješenja o zaključenju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BIH", a pravosnažno rješenje će se dostaviti Odjeljenju registra ovog suda. radi brisanja stečajnog dužnika iz sudskog registra nakon nastupanja pravnih posljedica zaključenja stečajnog postupka.

 

Broj 32 0 St 030938 06 St
07. jula 2023. godine
Tuzla
(03-3-2998/23)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: