Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 31.08.2023. 14:54

Poziv na likvidacioni postupak nad društvom d.o.o. BEST-SOFT Cazin

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 66, 30.08.2023

Općinski sud u Bihaću, likvidacioni sudija Alma Redžić, u likvidacionom postupku nad firmom d.o.o. "BEST-SOFT" Cazin, Cazinskih brigada 70, dana 15.08.2023. godine donijela je sljedeće

 

OGLAS


Zaključuje se likvidacioni postupak nad društvom d.o.o. "BEST-SOFT" Cazin, čiji je dosadašnji zakonski zastupnik i direktor bila Dervišić Merima. Dervišić Merima razrješava se dužnosti likvidatora u ovom likvidacionom postupku.
Po pravomoćnosti ovoga rješenja društvo d.o.o. "BEST-SOFT" Cazin brisat će se iz sudskog registra ovoga suda, upisanog u Reg. ulošku br. 1-5079-00, te iz svih ostalih javnih registara, a sadržaj ovoga rješenja bit će objavljen na oglasnoj tabli ovoga suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 17 0 L 125914 22 L
Bihać 15. augusta 2023. godine


(03-3-3119/23)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: