Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.10.2023. 12:31

Zaključenje stečajnog postupka nad imovinom pravnog lica stečajnog dužnika Bilećanka tekstilni kombinat a.d. Bileća

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 87, 03.10.2023

Okružni privredni sud u Trebinju, stečajni sudija Mirjana Kokotović, u stečajnom postupku nad imovinom poslovnog subjekta: Stečajna masa ste-čajnog dužnika “Bilećanka” tekstilni kombinat a.d. Bileća, Peka Pavlovića bb, Bileća, JIB 4404894280008, 12.9.2023. godine donio je sljede će

 

RJEŠENJE


1. Zaključuje se stečajni postupak nad imovinom pravnog lica: Stečajna masa stečajnog dužnika “Bilećanka” tekstilni kombinat a.d. Bile ća, Peka Pavlovića bb, Bileća.
2. Knjigovodstvena dokumentacija, evidencije i ostala dokumentacija stečajnog dužnika po pravosnažnosti predmetnog rješenja ostaju na čuvanju kod stečajnog upravnika Laza Đurđevića iz Šamca, koji je dužan istu čuvati u skladu sa zakonskim propisima.
3. Ovo rješenje će se objaviti u “Službenom glasniku Republike Srpske”, na internet stranici i oglasnoj tabli Agencije za posredničke, informatičke i fi nansijske usluge Banja Luka, kao i na oglasnoj tabli Suda.
4. Po pravosnažnosti ovog rješenja, isto će se dostaviti Registru poslovnih su- bjekata ovog suda, kome se nalaže brisanje stečajnog dužnika iz sudskog registra.
5. Obavještavaju se stečajni dužnik, stečajni upravnik i stečajni povjerioci da pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju osam dana nakon objavljivanja ovog rješenja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

(62 0 St 007630 10 St-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: