Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.10.2023. 13:12

Zaključenje likvidacionog postupka nad likvidacionim dužnikom VODO-INS ODRŽAVANJE d.o.o. za upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova i uređaja stambeno poslovnih objekata Tuzla

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 76, 04.10.2023


Općinski sud u Tuzli, sudija Antonela Đaković, kao likvidacioni sudija, u likvidacionom postupku nad pravnim subjektom "VODO-INS ODRŽAVANJE" d.o.o. za upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova i uređaja stambeno poslovnih objekata Tuzla, ul. II. Tuzlanske brigade br. 66, sa podružnicom pod nazivom "VODO-INS ODRŽAVANJE" d.o.o. Tuzla, Podružnica br. 1 Tuzla, a nakon saslušanja punomoćnika likvidatora i održanog ročišta za ispitivanje prijava potra - živanja, dana 20.09.2023. godine donio je slijedeće

 

RJEŠENJE

Zaključuje se likvidacioni postupak nad likvidacionim dužnikom "VODO-INS ODRŽAVANJE" d.o.o. za upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova i uređaja stambeno poslovnih objekata Tuzla, ul. II. Tuzlanske brigade br. 66, sa podružnicom pod nazivom "VODO-INS ODRŽAVANJE" d.o.o. Tuzla, Podružnica br. 1 Tuzla, upisano u registru kod Općinskog suda u Tuzli, MBS: 32-01-0100-13.
Likvidator Anel Konkić iz Tuzle, razrješava se dužnosti likvidatora.
Sva eventualna potraživanja likvidacionog dužnika prema trećim licima prenosi se na osnivača Anel Konkić iz Tuzle.
Po pravosnažnosti ovog rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima.
Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli suda.
Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika.

 

 

Broj 32 0 L 334167 23 L 2
20. septembra 2023. godine
Tuzla
(03-3-3538/23)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: