Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.05.2016. 15:19

Poziv na likvidacioni postupak nad privrednim društvom Montex d.o.o. Trebinje

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 36, 04.05.2016

Okružni privredni sud u Trebinju objavljuje da je Rješenjem broj: 62 0 L 010919 16 L, od 31.3.2016. godine, otvoren likvidacioni postupak nad privrednim društvom “Montex” d.o.o. Trebinje. Za likvidacionog upravnika imenovan je Slobodan Perovi ć, dipl. ekonomista iz Trebinja.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, ra čunajući od isteka pet dana od dana objavljivanja oglasa u “Službenom glasniku Republike Srpske” o otvaranju postupka likvidacije, prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, u dva primjerka. Uz prijavu potraživanja povjerioci su dužni platiti taksu za prijavu potraživanja na žiro račun republičkih javnih prihoda - takse, broj: 562-099-00000556-87, poziv na broj: 722211, opština: 107, budžetska organizacija: 1089001, u iznosu propisanom tarifnim brojem 17, tačka 2. Zakona o sudskim taksama, a kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše.

Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za utorak, 31. maj 2016. godine, u 9,00 časova, sudnica br. 6, u zgradi Okružnog privrednog suda u Trebinju, te će se isti dan održati i ročište za zaključenje postupka likvidacije, ako se za to steknu uslovi. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

(62 0 L 010919 16 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: