Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.05.2016. 10:14

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem HART METAL d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 34, 04.05.2016

Općinski sud u Sarajevu objavljuje slijedeći

 

OGLAS

 

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Društvo za proizvodnju,  trgovinu i zastupanje "HART METAL" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, Ul. Halilovići br. 6.
2. Razrješava se dužnosti likvidatora ESAD SIRBUBALO, Sarajevo.
3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra
Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta 1-26433.
4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".
5. Troškovi likvidacionog postupkapadaju na teret predlagača.

 

Broj 65 0 L 531297 15 L
26. aprila 2016. godine
Sarajevo
(O-374/16)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: