Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.05.2016. 14:07

Zaključenje likvidacionog postupka nad firmom Belhabala Real Estate d.o.o. Visoko, Društvo za promet i usluge

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 38, 18.05.2016

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Sanja Pavlić, u likvidacionom postupku nad firmom Belhabala Real Estate d.o.o.Visoko, Društvo za promet i usluge, ul. Alije Izetbegovića broj 1, PC VIZIJA, Visoko, odlučujući po prijedlogu likvidatora Jajagić Muzafera, Ilidža, Sarajevo, za zaključenje likvidacionog postupka na navedenom firmom, nakon održanog ročišta dana 04.05.2016. godine, kome je prisustvovao likvidator Jajagić Muzafer, donio je slijedeće:

RJEŠENJE


Zaključuje se likvidacioni postupak nad firmom Belhabala Real Estate d.o.o. Visoko, Društvo za promet i usluge, ul. Alije Izetbegovića broj 1, PC VIZIJA, Visoko, matični broj subjekta upisa 43-01-0176-15.
Razrješava se dužnosti likvidatora Jajagić Muzafer, Ilidža, Sarajevo.
Po pravomoćnosti ovog rješenja navedena firma brisati će se iz sudskog registra pravnih lica ovog suda, matični registar ski broj subjekta upisa 43-01-0176-15 i svih javnih registara.
Ovo rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 43 0 L 125214 15 L
04. maja 2016. godine
Zenica
(03-3-1386/16)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: