Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.05.2016. 13:08

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnom osobom DANITA d.o.o. Čapljina

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 38, 18.05.2016

Općinski sud u Mostaru, po likvidacijskom sucu Majni Lovrić, u likvidacijskom postupku nad društvom DANI TA d.o.o. Čapljina, sa sjedištem u Čapljini, Tasovčići b.b., zastupanog po z.z. Aniti Đevenica, a ova po pun. Ivanu Primorcu, odvjetniku iz Čitluka, nakon zaključenog izvještajnog ročišta, dana 10.05.2016. godine, donio je


RJEŠENJE

 


I. Zaključuje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom DANITA d.o.o. Čapljina, sa sjedištem u Čapljini, Tasovčići b.b.

II. Razrješava se dužnosti likvidatora Zdenko Musa iz Mostara.

III. Po pravomoćnosti ovog rješenja, navedena pravna osoba brisat će se iz Registra društava Općinskog suda u Mostaru koja je upisana pod matičnim registarskim brojem 1-11434.

IV. Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči ovog suda.

V. Troškovi postupka padaju na teret predlagatelja.

 

Broj 58 0 L 174032 16 L
11. maja 2016. godine
Mostar
(03-3-1403/16)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: