Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 31.05.2016. 14:59

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnom osobom EL DANKO d.o.o. Mostar

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 40, 25.05.2016

Općinski sud u Mostaru, po likvidacijskom sucu Majni Lovrić, u likvidacijskom postupku nad društvom EL DANKO d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Ul. dr. Ante Starčevića b.b. (INTEGRA), dana 09.05.2016 godine, donio je

 

RJEŠENJE


I. Zaključuje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom EL DANKO d.o.o. Mostar,sasjedištemuMostaru,Ul.dr.AnteStarčevićab.b.
II. Razrješava se dužnosti likvidatora Kornelija Nikolić iz Mostara.
III. Po pravomoćnosti ovog rješenja, navedena pravna osoba brisat će se iz Registra društava Općinskog suda u Mostaru koja je upisana pod matičnim registarskim brojem 1-10725.
IV. Osnivaču društva Danki Buconjiću, iz Mostara, sa 100% udjelom, vraća se imovina društva koja se sastoji od novčanih sredstva na transakcijskom računu: 9.139,09 KM, kao i potraživanja u slučaju naplate.
V. Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči ovog suda.
VI. Troškovi postupka padaju na teret predlagatelja.

 

Broj 58 0 L 173269 16 L
10. maja 2016. godine
Mostar
(03-3-1444/16)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: