Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.06.2016. 15:27

Zaključenje likvidacionog postupka nad ravnim licem MAGAZIN d.o.o. Tešanj

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 42, 01.06.2016

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Dedić Miralem, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "MAGAZIN" d.o.o. Tešanj, Društvo za unutrašnju i vanjsku trgovinu, ul. Braće Pobrić bb, Teša nj, odlučujući po prijedlogu likvidatora Kasumagić Namika iz Tešnja, za zaključen je likvidacionog postupka na navedenim pravnim licem, na ročištu održanom dana 18.05.2016.godine kome je prisustvovao likvidator, donio je sljedeće

 


RJEŠENJE


Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "MAGAZIN" d.o.o. Tešanj, Društvo za unutrašnju i vanjsku trgovinu, ul. Braće Pobrić bb, Tešanj, matični registarski broj subjekta upisa 43-01 - 0564-09 (stari broj 1 -6724). Razrješava se dužnosti likvidator Kasumagić Namik iz Tešnja. Po pravomoćnosti ovog rješenja navedeno pravno lice brisat će se iz sudskog registra pravnih lica ovog suda, matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0564-09 (stari broj 1-6724). Ovo rješenje će se objaviti na Oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

 


Broj 43 0 L 128564 15 L
18. maja 2016. godine
Zenica
(03-3-1521/16)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: