Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.06.2016. 14:56

Zaključenje likvidacionog postupka nad dužnikom LILI-TEX d.o.o. Gračanica, za proizvodnju, promet i trgovinu

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 42, 01.06.2016


Općinski sud u Tuzli, sudija Ilvana Delić, kao likvidacioni sudija, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom nazivom "LILI-TEX" d.o.o. Gračanica, za proizvodnju, promet i trgovinu, ul. Novo naselje bb, donio je dana 12.05.2016. godine, sljedeće

RJEŠENJE


ZAKLJUČUJE SE likvidacioni postupak nad dužnikom "LILI-TEX" d.o.o. Gračanica, za proizvodnju, promet i trgovinu, ul. Novo naselje bb, upisano kod
Općinskog suda u Tuzli, pod matičnim brojem upisa: 32-01-0022-11.
Likvidator Tursić Emir iz Gračanice razrješava se dužnosti likvidatora.
Po pravosnažnosti ovog rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima.
Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika.

Broj 32 0 L 259336 15 L
12. maja 2016. godine
Tuzla
(03-3-1552/16)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: