Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.06.2016. 14:26

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem DANIMAR d.o.o.Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 42, 01.06.2016

Općinski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Denis Kurtović u likvidacionom postupku nad pravnim licem DANIMAR d.o.o. Sarajevo, ul. Rajlovača bb, Sarajevo na ročištu održanom dana 19.05.2016. godine donio je slijedeći

 

OGLAS


1. Provešće se likvidacioni postupak nad pravnim licem DANIMAR d.o.o.Sarajevo, ul. Rajlovača bb, Sarajevo

2. Za likvidatora se imenuje ALEN GRADAŠČEVIĆ iz Sarajeva.

3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.

5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0706-13, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.

6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

 

Broj 65 0 L 559116 16 L
19. maja 2016. godine
Sarajevo
(O-456/16)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: