Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.06.2016. 09:37

Obavještenje povjeriocima o prijavi potraživanja prema Banci

Izvor: Glas Srpske, 10.06.2016.

Banka Srpske

- u likvidaciji -

 

Datum: 9.6.2016. godine

Broj: L01-489/2016

 

Na osnovu člana 117. Zakona o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Repu-blike Srpske", broj: 44/03, 74/04, 116/11, 5/12, i 59/13), likvidacioni upravnik Banke Srpske a.d. Banja Luka-u likvidaciji daje sljedeće:

 

 

DRUGO OBAVJEŠTENjE

Odlukom Agencije za bankarstvo Republike Srpske broj: 01-504-2/16 od 10.5.2016. godine pokrenut je postupak likvidacije u Banci Srpske a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka).

Pozivaju se povjerioci da svoja potraživanja prema Banci prijave do 13.7.2016. godine.

Prijave je potrebno prijaviti likvidacionom upravniku na adresu Aleja Svetog Save br. 61,78000 Banja Luka.

Povjerioci su dužni prijave svojih potraživanja dostaviti u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja.

Obrazac za prijavu potraživanja može se preuzeti na WEB stranici: www.bankasrpske.ba . Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema Banci da ih bez odlaganja izvrše.

 

 

Likvidacioni upravnik Petar Mićić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: