Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.06.2016. 13:09

Zaključenje likvidacionog postupka nad GIANGI PIZZA d.o.o. Čitluk

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 44, 08.06.2016

Općinski sud u Mostaru, likvidacioni sudija Rabija Tanović, po prijedlogu predlagača Društva GIANGI PIZZA d.o.o. Čitluk, sa sjedištem u Međugorju Čitluk, Franjevačkih mučenika broj 5, 88260 Međugorje, zastupanog po zastupniku - direktoru, dana 27.05.2016. godine, donosi sljedeće

 

RJEŠENJE

 


1. Provešće se likvidacioni postupak nad GIANGI PIZZA d.o.o. Čitluk, sa sjedištem u Međugorju Čitluk, Franjevačkih mučenika broj 5, 88260 Međugorje,

2. Za likvidatora se imenuje Čorbo Jasmina, iz Mostara.

3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.

5. Rješenje se ima dostaviti Registarskom odjeljenju ovog suda, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa br. 58-01-0022-14 rješenjem broj Tt-O-601/14 od 01.09.2014. godine radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.

6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

7. Ročište radi ispitivanja prijavljenih potraživanja održat će se dana 20.07.2016. god. u 10,00 sati u prostorijama suda.

8. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

 


Broj 58 0 L 171399 15 L
27. maja 2016. godine
Mostar
(03-3-1641/16)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: