Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.06.2016. 08:55

Poziv na stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Dub-tex d.o.o. za proizvodnju i usluge Kozarska Dubica

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 46, 10.06.2016

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje daje Rješenjem broj: 57 0 St 116241 15 St, od 14.4.2016. godine, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom: “Dub-tex” d.o.o. za proizvodnju i usluge Kozarska Dubica, sa sjedištem u Smiljanskoj ul. broj 25, Kozarska Dubica. Ste čajni upravnik je Željko Dragičević iz Kozarske Dubice.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka pet dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske”, prijave Sudu svoja potraživanja pismenom prijavom sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primjerka. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka pet dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske”, prijave svoja razlučna i izlučna prava i u prijavi naznače dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihovo potraživanje po predviđanju neće biti pokriveno tim razlučnim pravom i izlučni povjerioci da u prijavi naznače predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi (član 115. Zakona o stečajnom postupku). Povjerioci su dužni uplatiti taksu na prijavu potraživanja na žiro račun republički javni prihodi - takse broj: 562-099-00000556-87, pozivom na broj: 722211, opština: 002, budžetska organizacija: 1085001, u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM niti veća od 10.000,00 KM, a kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje dugove bez odlaganja izmire. Ročište povjerilaca na kojem će biti ispitane prijave potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za utorak, 21.6.2016 godine, u 11,00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva 108, sala za suđenje/prizemlje. Ročište na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan, odmah nakon završetka ispitnog ročišta. Rješenje i oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljeni su na oglasnoj tabli Suda 14.4. 2016. godine.

(57 0 St 116241 15 St-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: