Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.12.2020. 09:09

Prodaja automobila Volkswagen Caddy, 1.9 SDI, medicinske opreme i uređaja, kancelarijskog namještaja, informatičke opreme i rashladnih uređaja, autodijelova i veš mašina

Izvor: Akta.ba, 08.12.2020.

OGLAS ZA WEB STRANICU JUDZKS

 

LOT – 1: Automobil VOLKSWAGEN “Caddy”, 1.9 SDI, dizel, 51 KW, broj šasije: WV2ZZZ2KZ8X004272, broj motora: BDJ071069, havarisan, 2007. godište

(početna cijena za opremu iz LOT – 1 iznosi 2.000,00 KM sa uračunatim PDV-om);

LOT – 2: Medicinska oprema i uređaji

(početna cijena za opremu iz LOT – a 2 iznosi 800,00 KM sa uračunatim PDV-om);

LOT – 3: Kancelarijski namještaj, informatička oprema i rashladni uređaji (početna cijena za opremu iz LOT – a 3 iznosi 300,00 KM sa uračunatim PDV-om);

LOT – 4: Autodijelovi za Škodu, Lada Nivu i Volkswagen T-4

(početna cijena za opremu iz LOT – a 4 iznosi 200,00 KM sa uračunatim PDV-om);

LOT – 5: Vešmašina, ukupno dvije

(početna cijena za opremu iz LOT – a 5 iznosi 200,00 KM sa uračunatim PDV-om).

 

LOT-ovi 2,3 4 i 5 se odnose na dotrajalu i vedinom neupotrebljivu opremu, te su cijene zasnovane na bazi sekundarnih sirovina, prodaja se vrši po načelu viđeno-kupljeno, što isključuje mogudnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.

LOT 1, tu je vozilo neispitano, mogude je da je neispravno ili nekompletno, prodaja vozila se vrši po načelu viđeno-kupljeno, što isključuje mogudnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.

 

I

Izbor najpovoljnijeg ponuđača vršiti de se na osnovu slijedećeg parametra: 1. Najpovoljnija ponuda.

II

Sredstva navedena u tački I ove Odluke, LOT I i LOT V mogu se pregledati u Organizacionoj jedinici Dom zdravlja Vogošda, dana 08.12. i dana 09.12.2020. godine od 09:00 do 11:00 sati, a LOT-ovi II, III i IV, mogu se pogledati u Organizacionoj jedinici Dom zdravlja Novi Grad, 10.12., 11.12. i 14.12.2020. godine od 09:00 do 11:00 sati.

Kontakt osoba Enes, mob: 061 312 791 i Ahmed, mob: 062 342 504.

III

Ponude po LOT-ovima dostavljaju se u roku od 7 (sedam) dana na adresu, ul. Vrazova br. 11, Sarajevo.

Javna licitacija za prodaju rashodovanih sredstava iz tačke I ove Odluke održati će se u prostorijama Organizacione jedinice Dom zdravlja Novi Grad, ul. Bulevar Meše Selimovida broj 2, Sarajevo, dana utorak, 15.12.2020. godine, sa početkom u 10:00 sati, uz pridržavanje svih podrazumijevajućih epidemioloških mjera za suzbijanje širenja Covid-19 (maska, rukavice i distance). Javnoj licitaciji mogu prisustvovati svi ponuđači koji dostave ponudu.

Ponude se dostavljaju zaključno sa danom ponedjeljak, 14.12.2020. godine, do 14:00 sati, u zatvorenoj koverti, sa naznakom “NE OTVARAJ”, na adresu ul. Vrazova br. 11, Sarajevo, sa naznakom “Ponude za licitaciju za prodaju rashodovanih sredstava”. Prijave se predaju kovertirane lično na protokol objavljivača ili poštom. Koverte moraju biti zatvorene te osim ponude, sadržavati dokaz o uplati avansa za svaki LOT pojedinačno u iznosu 10% za svaki pojedinačni LOT. Ponude koje stignu nakon označenog roka i ponuđene manje cijene ispod početne nede se uzeti u razmatranje.

IV

Pravo učešda na licitaciji imaju sva fizička i pravna lica, koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% od ukupne cijene po jednom LOT-u, na blagajni Ustanove ili putem transakcijskog računa broj: 3389002207985984, otvoren kod UniCredit Bank.

1

Povrat depozita upladenog u gotovini za osobe koje nisu izlicitirale niti jedan LOT vrši se istog dana, nakon provedenog postupka javne licitacije, a osobe koje su uplatile virmanom ili žiralno, obaviti de se najkasnije u roku od 5 (pet) dana, uz dostavu broja računa uplatitelja.

V

Sve troškove transporta, kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac.

VI

Kupac koji kupi predmet licitacije dužan je postignutu cijenu uplatiti u roku od 3 (tri) dana. Ukoliko to ne učini, smatrati de se da je odustao od kupovine.

VII

Kupac je obavezan da kupljeni predmet odveze u roku od 3 (tri) dana od dana uplate sredstava, ukoliko ne izvrši preuzimanje kupljenog predmeta, ne ostvaruje pravo na povrat upladenih sredstava.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: