Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.12.2020. 09:00

Prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Konjic

Izvor: Oslobođenje, 30.12.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko - neretvanski kanton

Općina Konjic

NAČELNIK

 

Broj: 08-20-3-3988/20

Konjic, 24.12.2020. godine

 

Na osnovu člana 102. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09), Zakona o poljoprivrednom zemljištu HNK i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic 4/11,6/11) Načelnik Opčine Konjic donosi,

 

JAVNI POZIV

Za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

 

1.   Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Konjic I i to:

k.č. broj 477/1, zvana Brijeg - pašnjak, u naravi pašnjak 3. klase, površine 2228 m2; sve upisano u ZK uložak 655, KO. Konjic I, sa cijenom od 8,9766 KM/m2.

Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09). Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objave.

Integralni tekst Javnog poziva možete pogledati na službenoj internet stranici Općine Konjic www.konjic.ba  i na Oglasnoj tabli Općine Konjic. Kontakt telefon: 036/712-236.

 

NAČELNIK

Osman Ćatić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: