Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.01.2021. 09:49

Prodaja drvnih sortimenata - bukva grab

Izvor: Akta.ba, 06.01.2021.

06.01.2021. - Referent informisanja

Na osnovu člana8.,9.,10.i 11. Procedure o privremenom oduzimanju (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zaplkeenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“doo Bos.KRUPA 2018. Godine , Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“ doo Bos.Krupa 05.01.2021., Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije koju možete preuzeti ovdje.

 

Broj__________

Datum________

                                                                      

Na osnovu člana8.,9.,10.i 11. Procedure o privremenom oduzimanju (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zaplkeenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“doo Bos.KRUPA 2018. Godine , Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“ doo Bos.Krupa ______05.01..2021____, Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije putem:

 

JAVNOG POZIVA

ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH                                 ŠUMSKIH PROIZVODA PUTEM LICITACIJE

                                                                                            

 

 

Rb.

Predmet licitacije

Klasa

Količina

Početna najniža cijena

Lokacija /mjesto prodaje

 

 

Vrsta sortimenta

 

 

 

Jedinična cjena

Ukupna vrijednost

 

Bez PDV

Sa

PDV

Bez PDV

Sa

PDV

 

  1.

BUKVAGRAB

CDL

3,50

80,1

93,72

280,35

328,02

ZDENA

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 ODOBREN RABAT

 

1.PREDMET JAVNOG POZIVA

-Predmet prodaje putem licitacije su drvni sortimenti u količini cjepanog ogrijeva bukve i graba u količini 3,5 m3 ( BR POTVRDE 002319, ZAPISNIK 07-1548-1/20)  ili šumski proizvodi u ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“ doo Bos.Krupa u količini od _________

-Drvni sortimenti i ostali nedrvni šumski proizvodi kupuju se u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

-Početna cijena ne može biti manja od cijene predviđene važećim Cjenovnikom za prodaju roba i usluga ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“ doo Bos.Krupa

 

2.PODNOŠENJE PONUDE

            -Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica

Ponuda se predaje na dan 06.01.2021   i u mjestu prodaje   u Zdeni   u  11 sati, Komisiji za prodaju u pismenoj formi kao i usmeno na zapisnik Komisije.

 

3. SADRŽAJ PONUDE

 

Bilo da se ponuda predaje na pismeno ili usmeno na predviđeni način, pravna lica istu ovjeravaju pečatom i potpisom ovlaštenog lica, fizička lica potpisom uz predočenje lične karte.Ponuda obavezno mora sadržavati jasno izraženu cijenu koja se nudi.

 

4.OTVARANJE PONUDA

-Komisija za licitaciju će nakon zaprimanja ponuda , uz prisustvo zainteresovanih kupaca pristupiti otvaranju istih, te će u zapisnik unijeti ponude , koje su date usmenim putem.

 

5.KRITERIJ ZA OCJENU PONUDE I ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

-Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona kojom je ponuđena najveća cjena .

U slučaju dostavljanja dvije ili više istih ponuda daje se mogućnost takvim zainteresovanim kupcima da se izjasne o eventualnom dodatnom povećanju ponude , pisanm putem u zatvorenim kovertama , čije otvaranje će se izvršiti javno, odmah.

 

6.DODATNE INFORMACIJE

 

-Prodaja putem licitacije se može održati ako u njoj učestvuje najmanje jedan učesnik.

O provedenom postupku licitacije , Komisija će sačiniti zapisnik u tri primjerka , od kojih će jedan dostaviti blagajniku/fakturisti, jedan će uručiti kupcu, a jedan će Komisija zadržati za svoje potrebe.Prilikom utovara prodatih drvnih sortimenata , neophodno je prisustvo Poslovođe uzgoja i zaštite , kao člana Komisije, koji će izvršiti mjerenje količine istih.

 

                                                                                        

                                                                                    PREDSJEDNIK KOMISIJE

            _____________________________

                    Mario Polovina, dipl.ing.šum.

 

 

Dostaviti:

1.Oglasna tabla

2.a/a

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: