Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.06.2022. 13:16

Prodaja sekundarnih sirovina - špena/strugotina

Izvor: Akta.ba, 17.06.2022.

RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI

Ulica Armije BiH 52,

75290 Banovići;

Bosna i Hercegovina;

 

Broj: I -1232/22

Banovići: 17.02.2022.godine

 

ZAHTJEV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

U prilogu akta dostavljamo Vam obrazac za cijenu ponude sa specifikacijom za "prodaja sekundarnih sirovina - špena/strugotina" za koji je potrebno da nam dostavite Vašu ponudu sa jediničnim cijenama bez PDV-a.

 

Zahtjev se dostavlja u skladu sa Nalozima broj: 1-38/MPEU i 06MS-u/22 i specifikacijom u prilogu istog.

 

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac iz priloga ovog zahtjeva do određenog roka na adresu Ugovornog organa.

 

Rok za dostavljenje ponude je 28.06.2022.godine do 10 sati.

 

Ponude odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti u zatvorenoj koverti sa brojem zahtjeva I-1232, za dostavu ponuda i nazivom predmeta nabavke uz naznaku „NE OTVARATI".

 

Kontakt telefon / fax: 035 / 870 - 424, 035 / 870 - 254.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: