Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.06.2022. 10:16

Izdavanje školske kuhinje pod zakup za školsku 2022/2023. godinu

Izvor: Dnevni Avaz, 30.06.2022.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

OPĆINA HADŽIĆI

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „HADŽIĆI" HADŽIĆI

 

Ul. Zlatnih ljiljana 57, 71240 Hadžići

 

 

Na osnovu Odluke Školskog odbora JU Osnovna škola „Hadžići" Hadžići broj: 06-49-1-580/22 od 30.5.2022. godine, objavljuje se

OGLAS

O IZDAVANJU ŠKOLSKE KUHINJE POD ZAKUP ZA ŠK. 2022/2023. GODINU

 

Izdaje se pod zakup školska kuhinja sa kompletnim inventarom, površine 32.96 m2, koja se nalazi u sastavu školske zgrade.

Školska kuhinja izdaje se podzakup za period šk. 2022/2023. godine (od 1.9.2022. do 31.8.2023. godine), osim za mjesece januar, juli i august 2023. godine.

U oglasu mogu učestvovati pravna i fizička lica koja su sudski registrirana za obavljanje određenih djelatnosti vezanih uz poslovanje s hranom (priprema i prodaja hrane i bezalkoholnih pića za učenike i radnike škole).

Ponuda učesnika treba da sadrži:

a)            naziv, adresu i broj telefona,

b)           dokaz o registraciji za obavljanje ugostiteljsko-uslužne djelatnosti/priprema i prodaja hrane (original ili ovjerena kopija ne starija od tri mjeseca),

c)            uvjerenje o poreskoj registraciji (original ili ovjerena kopija),

d)           certifikat ISO 9000 i ISO 22000 (original ili ovjerena kopija),

e)           certifikat HACCP (original ili ovjerena kopija),

f)            artikle koje će prodavati sa fiksnim cijenama i naznačenom gramažom,

g)            fiksnu cijenu za zakup i

h)           reference o dosadašnjem radu.

 

Po oglasu će biti izabran onaj učesnik koji ponudi najveću zakupninu i najpovoljnije uslove za učenike (asortiman, kvalitet, reference i cijena užine), a izabrani učesnik obavezan je pridržavati se Pravilnika o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 2/18). Troškovi električne enegije i vode ne uračunavaju se u cijenu zakupnine.

Oglas će biti objavljen u dnevnim novinama „Dnevni avaz" i na internet sttanici škole (www.oshadzici.edu.ba). u četvrtak, 30.6.2022. godine i ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja (krajnji rok za prijavu je 13.7.2022. godine).

Pisane prijave na oglas predaju se lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Hadžići" Hadžići, Zlatnih ljiljana 57,71240 Hadžići, sa naznakom „Oglas - zakup kuhinje".

Prostor koji se daje pod zakup može se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 16,00 sati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

DIREKTORICA ŠKOLE

Đenana Alispahić, sir.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: