Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.07.2022. 08:56

Prodaja klime ELIT INTERIS HITACHI, frižidera WHIRPOOL, zamrzivača, električnog šporeta Gorenje, TV plazme BIRA 32

Izvor: Pravosudje.ba, 29.06.2022.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U LUKAVCU

 

Broj: 126 0 I 162680 21 I 3

Lukavac, 29.06.2022. godine

 

Općinski sud u Lukavcu, sudija Azra Bojić, u pravnoj stvari tražioca izvršenja Općina Lukavac koju zastupa Općinsko pravobranilaštvo, protiv izvršenika E.D, vlasnik SZR ……. ………., Lukavac, radi naplate novčanog potraživanja, dana 29.06.2022. godine donio je

 

Z A K LJ U Č A K  

O   P R O D A J I

 

1.Određuje se drugo ročište za prodaju popisane pokretne stvari izvršenika za dan 28.07.2022. godine u 13,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Lukavcu, sudnica broj 23, a prodaja će se izvršiti putem usmenog javnog nadmetanja.

 

2.Predmet javne prodaje je popisana pokretna stvar izvršenika, popisana od službenog  lica ovog suda i to:

•KLIMA ELIT INTERIS HITACHI - procijenjena vrijednost 400,00 KM

•Frižider dupli WHIRPOOL - procijenjena vrijednost 250,00 KM

•Zamrzivač bez oznake - procijenjena vrijednost 150,00 KM

•Električni šporet „Gorenje“ ugradbeni – procijenjena vrijednost 300,00 KM

•TV plazma BIRA 32' – procijenjena vrijednost 150,00 KM

 

3.Kako se radi o drugom ročištu za javno nadmetanje, pokretna stvar koja je predmet prodaje, može se prodati bez ograničenja u pogledu iznosa njene cijene. (član 131.   stav 4. Zakona o izvršnom postupku FBiH ( Službene novine FBiH broj 32/03, 52/03, 33/06, 39/09, 39/09, 35/12, 46/16).

 

4.Ponuđač sa najvećom ponudom dužan je platiti cijenu odmah nakon objavljivanja rezultata ročišta za prodaju. Ako to ne učini, drugi ponuđač će biti proglašen kupcem i biće dužan platiti cijenu koju je ponudio i tako redom;

 

5.Sud će postupak obustaviti ako se pokretna stvar ne uspiju prodati na drugom ročištu – javnom nadmetanju odnosno putem neposredne pogodbe;

 

6.Ovaj zaključak o prodaji objavit će se na oglasnoj tabli suda, a tražilac izvršenja ga može objaviti i u javnim glasilima, o svome trošku.

 

S u d i j a                                                                                                                                                        

Azra Bojić

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv zaključka nije dopušten pravni lijek.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: