Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.01.2023. 10:17

Prodaja bakra i akumulatora u vlasništvu ZP RiTE Gacko a.d. Gacko

Izvor: Blic, 17.01.2023.

Broj: 15-I-397

Datum: 13.01.2023. godine

OGLAS

o provođenju javne licitacije za prodaju bakra i akumulatora u vlasništvu ZP „RiTE Gacko "a.d. Gacko

 

-ZP „RiTE Gacko" a.d. Gacko vrši prodaju:

-Lot 1. Bakar (bakarna žica) u količini od cca 80 kd

-Lot 2. Olovne baterije (akumulatori) u količini od cca 91

-Licitacija će biti provedena prikupljanjem zatvorenih Ponuda.

-Početna cijena predmeta licitacije iznosi:

>Lot 1. Bakar (bakarna žica) - 13,60 KM/k§

>Lot 2. Olovne baterije (akumulatori)- 1,45 KM/k§

-Ponude je potrebno, bez obzira na način slanja, dostaviti najkasnije do 27.01.2023. godine do 11:00 časova, na adresu ZP "RiTE Gacko" ad Gacko, Gračanica bb. Ponude moraju biti dostavljene na protokol Preduzeća u zatvorenim kovertama.

-Otvaranje ponudaće biti obavljeno 27.01.2023. godine sa početkom u 11:00 časova. OtvaraLe ponuda će se izvršiti komisijski, bez prisustva Ponuđača.

-Ponuđači, koji ispune uslove iz Uputstva učesnicima, rangirađe se po kriterijumu: najveća ponuđena cijena.

-Pobjednik licitacije je prvorangirani ponuđač po naprijed navedenom kriterijumu.

-Uputstvo učesnicima za predmet licitacije se može dobiti slanjem zahtjeva za Uputstvo učesnicima na e-mail adresu: info@ritegacko.com

-Kontakt osoba za provođenje licitacije je Milan Babić. Broj telefona: 059/472-222, lokal 212.

-Neblagovremene i nepotpune Ponude neće moći da učestvuju u postupku licitacije.

 

Predsjednik komisije za provođenje licitacije:

Milan Babić,

mast.inž.zažt.živ.sred.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: