Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.03.2023. 08:47

Prodaja rashodovanih sredstava – istrošenih brojila električne energije i drugog otpadnog materijala

Izvor: Akta.ba, 17.03.2023.

Na temelju Rješenja o imenovanju Središnjeg povjerenstva za zbrinjavanje rashodovanih sredstava u Javnom poduzeću „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar   broj : I- 2948 /22 od 28.4. 2022. godine i suglasnosti Uprave Društva Zapisnik broj: I-1504/2023 od 15.2.2023. Povjerenstvo raspisuje:

 

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za prodaju rashodovanih sredstava – istrošenih brojila električne energije i drugoga otpadnog materijala u

JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar

 

 

​Ovim pozivom za dostavu ponuda pozivamo sve zainteresirane pravne subjekte da podnesu svoje ponude za kupnju rashodovanih sredstava – istrošenih brojila električne energije i drugog otpadnog materijala u JP EP HZ HB d.d. Mostar kako slijedi i na naznačenim lokacijama:

 

DP Jug, pogon Mostar skladište Rodoč

R.b.

Naziv sredstva – materijala

Minimalna cijena

(KM/kg)

Ključni broj

Procijenjena težina (kg)

1.

Stara brojila – razna

0,65  

16 02 14

2.700

 

DP Jug, Pogon Grude

R.b.

Naziv sredstva-materijala

Minimalna cijena

(KM/kg)

Ključni broj

Procijenjena težina (kg)

1.

Stara brojila – razna

0,65   

16 02 14

9.500

 

DP Jug, Pogon Livno skladište Zgoni

R.b.

Naziv sredstva-materijala

Minimalna cijena

(KM/kg)

Ključni broj

Procijenjena težina

 (kg)

1.

Stara brojila – razna

0,65  

16 02 14

4.000

2.

AL-fe uže

1,20  

17 04 05

2.000

3.

Željezo –razne konstrukcije

0,35  

17 04 05

2.000

 

DP Centar, Busovača skladište Kaonik

R.b.

Naziv sredstva-materijala

Minimalna cijena

(KM/kg)

Ključni broj

Procijenjena težina

(kg)

1.

Stara brojila – razna

0,65  

16 02 14

5.100

2.

AL-fe uže

1,20  

17 04 05

2.190

3.

Željezo – razne konstrukcije

0,35  

17 04 05

1.880

 

DP Sjever, Orašje skladište

R.b.

Naziv sredstva-materijala

Minimalna cijena

(KM/kg)

Ključni broj

Procijenjena težina

(kg)

1.

Stara brojila – razna

0,65 

16 02 14

8.500

2.

AL-fe uže

1,20 

17 04 05

   300

3.

Željezo – razne konstrukcije

0,35 

17 04 05

   700

 

HE sliv Vrbasa – skladište Jajce

R.b.

Naziv sredstva-materijala

Minimalna cijena

(KM/kg)

Ključni broj

Procijenjena težina

(kg)

1.

Aluminij

1,80  

17 04 02

     300

2.

Željezo–razne konstrukcije

0,35  

17 04 05

  1.240

                                     

Sliv Neretve CHE Čapljina

R.b.

Naziv sredstva-materijala

Minimalna cijena

(KM/kg)

Ključni broj

Procijenjena težina (kg)

1.

Željezo – razne konstrukcije

0,35

17 04 05

8.460

2.

Miješani metal

0,30

17 04 07

1.950

3.

Aluminij

1,80

17 04 02

  100

 

Pravo nadmetanja imaju sve pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti gospodarenja specificiranim vrstama otpada te koje imaju dozvolu za gospodarenje specificiranim vrstama otpada ili okolišnu dozvolu ili suglasnost ooslobađanju obveza pribavljanja dozvole izdatu od nadležnog ministarstva. Ostali uvjeti i dokazi za sudjelovanje navedeni su u besplatnoj dokumentaciji za sudjelovanje po Javnom pozivu, koju zainteresirani Ponuditelji mogu preuzeti od  17.3. do  24.3. 2023. godine elektroničkom poštom.

Kontakt osoba za preuzimanje dokumentacije je Sanja Jelavić, mail: sanja.jelavic@ephzhb.ba.

Rashodovana sredstva – istrošena brojila električne energije i drugi otpadni materijal koji su predmet prodaje preuzimati će se na navedenim lokacijama.

Svi zainteresirani ponuditelji mogu pogledati rashodovana sredstva – istrošena brojila električne energije i drugi otpadni materijal na lokacijama preuzimanja.

Predmet prodaje, tj. javnoga prikupljanja ponuda, prodaje se po načelu viđeno-kupljeno te je isključena pojedinačna prodaja i svi naknadni prigovori.

Ponude se dostavljaju na adresu: JP EP HZ HB d.d. Mostar, Ulica Alekse Šantića 106 a, 88000 Mostar.

Rok za podnošenje zatvorenih i zapečaćenih ponuda je 12.4.2023. godine do 12:30, a javno otvaranje ponuda održat će se 12.4.2023. godine u 13:00 u prostorijama JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, Ulica Alekse Šantića 106 a, 88000 Mostar, dvorana u prizemlju u prisustvu ovlaštenih predstavnika zainteresiranih ponuditelja.

 

JP EP HZ HB d.d. Mostar – www.ephzhb.ba.

 

 

 

Javni poziv – prodaja brojila

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: