Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.03.2023. 14:30

Prodaja pokretnih stvari: TV plazma marke Telefunken, Gorenje zamrzivač, LCD marke Kendo, Beko mašina za veš, sušilica za veš, peć smederevac, ugaona sećija, sto

Izvor: Pravosudje.ba, 15.03.2023.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U LUKAVCU

 

Broj: 126 0 Mal 194513 22 I

Lukavac, 15.03.2023. godine

 

Općinski sud u Lukavcu, sudija Igor Iveljić, u pravnoj stvari tražioca izvršenja MKD Mikrofin doo, Banja Luka, ul. Vase Pelagića br. 22, protiv izvršenika D.A, ….., ul. ………. bb, Grad Lukavac, radi naplate novčanog potraživanja, vsp. 1.869,09 KM, dana 15.03.2023. godine, donio je

 

Z A K LJ U Č A K   O   P R O D A J I

 

1.Određuje se prvo ročište za prodaju popisanih pokretnih stvari izvršenika za dan srijeda 19.04.2023. godine u 08,30 sati u prostorijama Općinskog suda u Lukavcu u sobi broj 17/1., a prodaja će se izvršiti putem usmenog javnog nadmetanja.

 

2.  Predmet javne prodaje su popisane pokretne stvari izvršenika popisane od službenog 

      lica ovog suda i to:

-TV plazma marke Telefunken crne boje, 49 inča- procijenjena vrijednost 400,00 KM

-gorenje zamrzivač bijele boje  - procijenjena vrijednost 100,00 KM

-LCD marke Kendo crne boje, 36 inča - procijenjena vrijednost 170,00 KM

-Beko mašina za veš bijele boje- procijenjena vrijednost 250,00 KM

-sušilica za veš, bijele boje, marke Privileg- procijenjena vrijednost 200,00 KM

-peć smederevac, bijele boje- procijenjena vrijednost 200,00 KM

-ugaona sećija sive boje 3m x 3m- procijenjena vrijednost 600,00 KM

-sto bijele boje od iverice 130 cm x 80 cm- procijenjena vrijednost 70,00 KM

 

3.   Kako se radi o prvom ročištu za javno nadmetanje, pokretna stvar koja je predmet  prodaje, ne može se prodati ispod polovine utvrđene vrijednosti u pogledu iznosa   njene cijene. (član 131. stav 1. a u vezi sa članom 89. stav 2. Zakona o izvršnm postupku FBiH ).

 

4.Ponuđač sa najvećom ponudom dužan je platiti cijenu odmah nakon objavljivanja rezultata ročišta za prodaju. Ako to ne učini, drugi ponuđač će biti proglašen kupcem i biće dužan platiti cijenu koju je ponudio i tako redom;

 

5.U slučaju da nijedan ponuđač ne plati cijenu, sud će na zahtjev jedne od stranaka, oglasiti da ročište za prodaju nije uspjelo, a stranka može tražiti u roku od 8 dana zakazivanje novog ročišta.

 

6.Sud će postupak obustaviti ako stranka ne predloži održavanje novog ročišta za prodaju u roku iz tačke 5. ovog zaključka, ili ako se stvari ne uspiju prodati na drugom ročištu

 

7.Ovaj zaključak o prodaji objavit će se na oglasnoj tabli suda, a tražilac izvršenja ga  može objaviti i u javnim glasilima, o svome trošku.

 

S u d i j a

Igor Iveljić 

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog zaključka nije dopušten pravni lijek

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: