Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.10.2023. 13:53

Prodaja rabljenog motornog vozila Škoda Octavia

Izvor: Akta.ba, 28.09.2023.

Broj: 01-16-5-478-1/23

Mostar, 28.09.2023. godine

 

Na temelju Odluke o prodaji službenog vozila Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, ravnateljice Agencije broj 01-16-5-487/23 od 31.07.2023. godine, a u skladu s Izvješćem povjerenstva za prodaju vozila, objavljuje se

 

OGLAS

ZA PRODAJU RABLJENOG MOTORNOG VOZILA AGENCIJE ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE PRIKUPLJANJEM ZATVORENIH PISANIH

PONUDA

 

1.1 Predmet javnog oglasa je prikupljanje zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za prodaju rabljenog motornog vozila, kako slijedi:

 

Marka i tip: Škoda Octavia 1.6 MPI, Registracija vrijedi do: 03.12.2023., Stanje vozila: Ispravno, Broj Šasije: TMBCA21Z5A2030345, Broj motora: BSE874696, Godina prozivodnje: 2009, Snaga motora: 75 kW, Radni obujam motora: 1595, Vrsta goriva: benzin, Boja: zelena,

Pređena kilometraža: cca 265 000 (vozilo se koristi) Početnacijena: 3.000,00 KM Opće stanje vozila je dobro. Vozilo je redovito servisirano u ovlaštenom servisu, posjeduje servisnu

knjižicu.

 

1.2 Pravo sudjelovanja u postupku javne licitacije nemaju zaposleni u Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, kao ni članovi njihove uže obitelji.

 

1.3.       Vozilo koje je predmet javnog oglasa se prodaje ponuđaču koji dostavi najvišu cijenu.

 

1.4.       U slučaju da za vozilo iz oglasa dva ili više ponuđača dostave identičnu najpovoljniju ponudu, odnosno dostave ponude koje po navedenom iznosu budu najpovoljnije, tada će povjerenstvo na javnom otvaranju provesti dodatnu usmenu licitaciju među prisutnim predstavnicima i odabrati najpovoljnijeg ponuđača.

 

2.1.       Zainteresirani ponuđači mogu pogledati vozilo svaki radni dan u vremenu između 12,00 i 14,00 sati u garaži poslovnog centra ZEST u Banja Luci, Vojvode Stepe Stepanovića 183A/3, kontakt osoba je: Slavko Karan, a kontakt telefon 051/430-710.

 

2.2.       Motorno vozilo se prodaju u „viđenom stanju", te se naknadne reklamacije neće uvažavati.

 

2.3.       Pravo sudjelovanja na licitaciji po ovom Oglasu imaju sva pravna i fizička lica, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uplate kauciju u iznosu od 10% od početne cijene.

 

2.4 Uplata kaucije vrši se uplatom na glavni račun kod Centralne banke, Primatelj: Ministarstvo fiinancija i trezora BiH, transakcijski račun broj: 0000030000000145, Poziv na broj 37111, svrha

uplate Javno nadmetanje - licitacija - Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.Povrat kaucije ponuačima koji nisu dali najpovoljniiu ponudu se vrši na tekući račun podnuđača vrši se najkasnije sedam dana po okončanju postupka licitacije.

 

2.5.       Ponude za javnu licitaciju dostavljati na obrascu iz Oglasa, u zatvorenim kovertama na adresu Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Vojvode Stepe Stepanovića 183A/3, Banja Luka, sa naznakom „Ponuda po javnom nadmetanju za prodaju rabljenog motornog vozila - NE OTVARATI"

 

2.6.       Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 09.10.2023. godine do 12,00 sati na adresu Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Vojvode Stepe Stepanovića 183A/3, Banja Luka, a sve ponude koje stignu na mjesto određeno za prijem ponuda nakon ovog roka neće biti uzete u razmatranje, bez obzira na datum slanja.

 

2.7.       Javno otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršit će se komisijski dana 09.10.2023. godine u 12:30 sati u prostorijama Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Vojvode Stepe Stepanovića 183A/3, Banja Luka. Javnom otvaranju mogu nazočiti ponuđači ili predstavnici ponuđača koji su ispunili uvjete iz točaka 2.3 i 2.6 ovog Oglasa.

 

2.8.       Sa odabranim ponuđačem Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje će zaključiti kupoprodajni ugovor u roku od 7 (sedam) dana po završetku postupka licitacije.

Položena kaucija neće biti vraćena odabranom ponuđaču koji u predviđenom roku ne zaključi kupoprodajni ugovor sa Agencijom, tj, koji odustane od kupovine, a ugovor o kupoprodaji će se ponuditi sljedećem najuspješnijem ponuđaču.

 

2.9.       Punu licitiranu cijenu za motorno vozilo, kupac je dužan uplatiti na račun JRT Trezora BiH kod Centralne banke BiH broj: 0000030000000145, Primatelj: Ministarstvo fiinancija i trezora BiH, Poziv na broj 37111, svrha uplate „Kupovina rabljenog motornog vozila APOSO".Kupac je dužan uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene u roku od 7 (sedam) dana od dana potpisivanja ugovora, a plaćanje je dužan izvršiti s računa koji je naveden u obrascu ponude.

 

2.9.1.    Kupac je dužan preuzeti motorno vozilo odmah po uplati i snositi sve troškove vezane za prijenos vlasništva i stavljanja vozila u promet.

 

2.9.2.    Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje zadržava pravo da obustavi ili poništi prodaju motornih vozila po ovom oglasu u bilo kojoj fazi licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.

 

Za sve ostale informacije, zainteresirani se mogu obratiti upitom na e-mail info@aposo.gov.ba ili telefonski na broj 036/329-908.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: