Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.05.2016. 09:15

Prodaja motornih vozila: Audi A6 Quatrro, Hyunadi Terracan, VW Kombi T4 2,5 TDI, Lada Niva 1,7, Škoda Felicia 1,9D, autobusa Iveco Otoyol M29...

Izvor: Večernji List, 12.05.2016.

JP ELEKTROPRIVREDA

HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE d.d. MOSTAR

 

Na temelju Odluke Uprave Društva br 1-4816/16 Povjerenstvo za prodaju rashodovanih vozila putem licitacije raspisuje:

 

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU RABLJENIH MOTORNIH VOZILA

-prvi krug-

 

Pozivamo sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da dostave pismene ponude za kupnju slijedećih motornih vozila: 

Red.

br.

VRSTA

MARKA I TIP

 

God. proizv.

Reg. broj

Stanje ispravnosti

Početna cijena (KM)

Lokacija na kojoj se nalazi vozilo i kontakt osoba

1.

Osobni automobil AUDI A6 QUATRRO

2005

 

634-J-099

u voznom stanju

 

14 500,00

Mostar

Branko Mihaljević

063/390 698

2

Osobni automobll HYUNDAI TERRACAN

2002

367-T-789

Nije u voznom stanju

1 200 00

Mostar

Branko Mihaljević

063/ 390 698

3

Osobni automobil VW KOMBI T4 2.5 TDI

2000

075-T-189

 

u voznom stanju

 

7 000 00

HE Mostar

Pero Šimunović

063/287 919

4

Osobnl automobil LADA NIVA1.7

2003

M44-M-372

Nije u voznom stanju

1 500 00

 

HE RAMA

Ante Sićaja 

063/ 383 005

5.

Autobus IVECO OTOYOL M29

1998

748-M-289

 

Nije u voznom stanju

12 000,00

HE Mostar

Pero šimunović

063/287 919

6.

Osobni automobil

LADA NIVA 1.7

 

2004

J96-E-367

u voznom stanju

2000,00

KUPRES

Josip Dumančić

063/331 196

7.

Osobni automobil

ŠKODA FELICIA 1,9D

2000

202-J-899

Nije u voznom stanju

500,00

FOJNICA

Zdravko Kapetanović

063/ 389 454

8.

Osobni automobil

LADA NIVA 1.7

 

2011

A61-J-019

Nije u voznom stanju

 

11 470,10

BUSOVAČA-KAONIK

Željko Matuka

063/993 519

9.

Osobni automobil

RENAULT R19 1,4

1998

936-J-981

Nije u voznom stanju

 

400,00

BUSOVAČA-KAONIK

Zoran Matošević

063/928 312

10.

Osobni automobil

KIA SPORTAGE

1998

155-M-431

"Nije u voznom stanju

500,00

MOSTAR

Toni Leko

063/415 806

11

Osobni automobil

KIA SPORTAGE

1998

046-T-275i

Nije u voznom stanju

800 00

RAMA

Anto Šakota 

063/ 352 997

12

Osobni automobil LADA Karavan 2014

2002

632-J-061

Nije u-voznom stanju

400,00

ČAPLJINA

Vido Bošković

063/ 936 050

13

Osobni automobil

KIA SPORTAGE

1998

E75-K-153

Nije u voznom stanju

800,00

STOLAC

Darko Jurkić

063/ 345 742

14.

Osobni automobil ŠKODA FABIA 0.4

2002

848-T-213

Nije u voznom stanju

1 200 00

 

LJUBUŠKI MRM Servis

Denis Dujmović

063/ 385 804

15

Radno vozilo Autokorpa TAM 80T5

1987

487-M-028

 

Nije u voznom stanju

1 000,00

MOSTAR

Denis Dujmović

063/ 385 804

16.

Osobni automobil LADA NIVA 1.7

2006

M71-E-361

 

Nije u voznom stanju

1 500,00

BUSOVAČA

Ivan Đotlo

063/ 289 291

17

Osobni automobil LADA NIVA 1.7

2004

M01-K-829

Nije u voznom stanju

1 200,00

BUSOVAČA

Ivan Đotlo

063/ 289 291

18.

Osobni automobil LADA NIVA 1.7

2004

K08-M-771

 

Nije u voznom stanju

1 300 00

BUSOVAČA

Ivan Đotlo

 

063/ 289 291

19.

Osobni automobil LADA NIVA 1.7

2009

T36-E-443

Nije u voznom stanju

1 500 00

 

ŽEPČE

Josip Barešić

063/200 313

20.

Osobni automobil RENAULT R19 1.4

1996

J06-0-329

Nije u voznom stanju

700,00

ŽEPČE

Josip Barešić 063/200 313

21.

Osobni automobil LADA NIVA 1.7

2009

928-J-611

Nije u voznom stanju

1 200,00

JAJCE

Božana Bojčetić

063/ 381 641

22.

Teretni automobil TOYOTA HYLUX 2.8D Pick-up

1992

038-K-051

u voznom stanju

1 700,00

ORAŠJE

Davor llić

063/ 297 735

23.

Teretni automobil

TAM 90T

1994

468-J-785

u voznom stanju

1 800,00

ORAŠJE

Davor llić

063/ 297 735

24.

Teretni Automobil IVECO Daily 35E10

1998

628-A-017

u voznom stanju

2 000,00

DOMALJEVAC

Davor llić

063/ 297 735

 

Ponude dostavljati u zatvorenoj kuverti i na adresu: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Upravna zgrada, Mile Budaka 106A, Mostar ili osobnom dostavom na protokol, najkasnije do 24.05.2016 godine (utorak) do 11 30 sati. Na kuverti naznačiti: šifru (redni broj pod kojim se vozilo vodi u natječajnoj dokumentaciji), ime i prezime, adresu, broj telefona, te naziv poduzeća (za pravne osobe) ponuditelja, s naznakom Ne otvaraj        

Na javnome nadmetanju mogu sudjelovati ponuditelji koji na ime jamstva uplate novčane iznose u visini od 10% od početne ciiene vozila. Ponuda treba sadržavati točan naziv vozila, ponuđenu ciienu izraženu broićano i slovima i potpisanu, te dokaz o uplati na ime iamstva, te podatke o računu ponuditelia radi povrata novca na ime jamstva. Nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Uplate treba izvršiti na žiroračun 338100220.0811294 (za uplate u KM) kod UniCredit banke d.d. Mostar s naznakom «jamstvo za sudjelovanje na licitaciji-prvi krug». Ponuditelju koji bude izabran kao najpovoljniji uplaćena sredstva na ime jamstva bit će uračunata u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena novčana sredstva bit će vraćena najkasnije u roku od (3) tri dana od dana potpisivanja kupoprodajnoga ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem, a navedena sredstva bit će uplaćena na račun čiii broi trebaiu dostaviti uz ostale podatke u ponudi.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor i uplatiti ugovoreni iznos u roku od 5 (pet) dana računajući od dana otvaranja ponude. Ako najpovoljniji ponuditelj ne sklopi kupoprodajni ugovor u navedenom roku, smatra se da je odustao od kupnje te gubi pravo na povrat jamstva uplaćenih novčanih sredstava, a kupcem se proglašava sljedeći najpovoljniji ponuditeij, kojl je sudjelovao u postupku licitacije.

Motorna vozila moau se ooaledati na gore navedenoj lokaciji uz obveznu prethodnu telefonsku najavu kontakt osobe. Javno otvaranje ponuda izvršit će se dana 24.05.2016 godine (utorak) u 12,00 sati u prostorijama JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar - upravna zgrada, Mile Budaka 106A, na kojem mogu nazočiti ponuditelji ili njihovi opunomoćitelji. S ponuditeljem, koji bude izabran kao najpovoljniji na natječaju za predmetno vozilo, skloplt će se kupoprodajni ugovor, a uplate treba izvršiti prije preuzimanja vozila. Za osobna vozila troškovi PDV-a ne plaćaju se, dok za sve ostale kategorije vozila troškove PDV-a snosi kupac. Ostali uvjeti bit će definirani kupoprodajnim ugovorom.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: