Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 19.05.2016. 13:52

Prodaja agregata, pumpe za vodu i bušilice, motorne pile i dijelova, posuđa, čarapa

Izvor: Akta.ba, 17.05.2016.

Na osnovu Uredbe Vlade Republike Srpske o načinu uskladištenja, čuvanja i raspolaganja robom oduzetom u postupku inspekcijskog nadzora (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 125/10 i 67/14), te u skladu sa Pravilnikom o postupanju, raspolaganju i prodaji robe oduzete u postupku inspekcijskog nadzora broj: 14/2-4777/13 od 02.08.2013. godine, Komisija imenovana Rješenjem broj: 14/2-1100/16 od 12.05.2016. godine:

 

OGLAŠAVA

PRODAJU ROBE ODUZETE U POSTUPKU INSPEKCIJSKOG NADZORA, PUTEM PRIKUPLjANjA ZATVORENIH PONUDA

 

1. Predmet prodaje je roba oduzeta u postupku inspekcijskog nadzora, smještena u PC Vrbanja, Siniše Mijatovića br.24, Banja Luka, podijeljena po lotovima:

LOT 1 - Agregati, pumpe za vodu i bušilice, u vrijednosti od 5.920,00 KM;

LOT 2 - Motorne pile i dijelovi, u vrijednosti od 1.964,00 KM;

LOT 3 - Posuđe (šerpe, noževi i slično) u vrijednosti od 2.489,00 KM;

LOT 4 - Čarape razne, u vrijednosti od 597,00 KM;

2. Pravo učešća u postupku prodaje putem prikupljanja zatvorenih ponuda za kupovinu navedene robe imaju sva pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnost registrovanu kod nadležnog organa, a koja prema JP „Robne rezerve Republike Srpske" a.d. Banja Luka nemaju dugovanja po bilo kom osnovu.

3. Zainteresovana lica mogu izvršiti uvidu stanje predmetne robe dana 16.05.2016. godine od 08 -15 časova.

4. Zainteresovana lica ponudu treba da dostave u zatvorenoj koverti sa naznakom „ PONUDA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU PRODAJE ROBE ODUZETE U POSTUPKU INSPEKCIJSKOG NADZORA, LOT BROJ , NE OTVARATI" zaključno sa 17.05.2016. godine, do 14 časova. Otvaranje prispjelih ponuda Komisija će obaviti istog dana u 15 časova u prostorijama PC Vrbanja, Siniše Mijatovića br.24, Banja Luka.

5. Ponude se dostavljaju na adresu prodavca: „ JP Robne rezerve" a.d., Nikole Pašića 46, Banja Luka. Ponuda treba da sadrži ponuđenu cijenuza otkup naznačenog lota, i broj lota.

Uz ponudu je neophodno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

• Dokaz da su registrovani za,obavljanje dijelatnosti, odnosno aktuelni izvod iz sudskog registra ili rješenje lokalnog organa uprave (ovjerena kopija, ovjera ne starija od tri mjeseca),

• Dokaz o poreskom indentifikacionom broju JIB (ovjerena kopija, ovjera ne starija od tri mjeseca).

6. Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

7. Učesnici u prodaji dokazuju svoj identitet ličnom kartom, pasošem ili ovlaštenjem kao punomoćnik ili zastupnik.

8. Kriterij odabira najp080ljnijeg ponuđača je najveća ponuđena cijena. 

U slučaju da budu dostavljene ponude jednakih vrijednosti zz isti LOT, prednost ima ponuđač koji je po datumu i vremenu prijema prvi dostavio ponudu na protokol preduzeća.

9. Ponuđač sa najvećom ponuđenom cijenom će sa prodavcem sklopiti kupoprodajni ugovor kojim će biti regulisana međusobna prava i obaveze.

10. Kupac kupuje robu po principu viđeno-kupljeno i svi troškovi nastali naknadnim radnjama kupca padaju na teret kupca, te naknadne reklzmacije neće biti uvažene.

11. U slučaju da izabrani ponuđač ne uplati iznos prodajne cijene u datom roku, kupoprodajni ugovor će se smatrati raskinutim. U ovom slučaju kupcem se proglašzva naredni nzjpovoljniji ponuđač.

12. Prodzvac zadržzva pravo da ne prihvati dostavljenu ponudu bez navođenja razloga za neprihvatanje.

13. Oglas će biti objavljen na MEV stranici prodavca: http://www.robnerezervers.com , a sve dodatne informacije možete dobiti na kontakttelefon 051/424-019.

 

Broj: 14/2-1102/16

Banja luka, 12.05.2016. godine.

 

KOMISIJA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: