Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.06.2016. 12:53

Prodaja drvnih sortimenata: Trupci J/S, bukva i ogrijev mekih lišćara

Izvor: Akta.ba, 07.06.2016.

 

Šumskoprivredno društvo «Srednjobosanske šume»/

Šumskogospodarsko društvo «Šume Središnje Bosne»/

d.o.o. Donji Vakuf

Ul. 770. Slavne brdske brigade bb.

 

Broj:01-4153/16

Datum: 07.06.2016. godine.

 

JAVNI OGLAS

Za licitacijsku prodaju trupaca

 

PREDMET PRODAJE: Drvni sortimenti J/S I/III, bukva I/III po napadu i ogrijev mekih lišćara na kamionskom putu i centralnom stovarištu

 

ŠUMARIJA

Trupci J/S I/III-

(m3)

Trupci bukve I/III (m3)

Ogrijev mekih lišćara (m3)

TRAVNIK (Vitovlje)

100

50

 

BUGOJNO (Centralno st.)

100

50

150

G.V.-USKOPLJE (Centralno st.)

100

50

100

DONJI VAKUF (Centralno st.)

100

50

 

NOVI TRAVNIK (Medenik)

100

50

 

BUSOVAČA (Centralno st.)

60

50

 

FOJNICA (Centralno st.)

100

50

 

KREŠEVO

60

50

 

JAJCE

100

50

 

DOBRETIĆI

100

25

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

CIJENE: Početne cijene su:

-Trupci J/S I klasa 141,00 KM/m3

II klasa 124,00 KM/m3

III klasa 106,00 KM/m3

-Trupci bukva  I klasa 130,00 KM/m3

II klasa 110,00 KM/m3

III klasa 88,00 KM/m3

- Ogrijev mekih lišćara 45,00 KM/m3

 

U početnu cijenu nije uračunata naknada za korištenje šumskih kamionskih putova (1,00 KM), kao i troškovi dopreme na centralno stovarište, ukoliko se licitacija bude odvijala na centralnom stovarištu. ( 10,00KM/m3 za trupce i ogrijevno drvo mekih lišćara)

 

NAPOMENA: Cijene su iskazane bez PDV-a.

Količine su orijentacione i mogu odstupati do +/- 10%.

 

DOSTAVLJANJE PONUDA:

Ponude se mogu odnositi na djelomičnu količinu drvnih sortimenata, uz uplatu 10% kaucije od vrijednosti licitiranog drvnog sortimentana transakcijski račun broj:

- 3060450000015807 - Hypo Alpe Adria bank dd

- 3389002210442024- UniCredit bank dd

 

Ukoliko ponuđač ne uplati licitiranu robu u ostavljenom roku smatrat će se daje odustao od licitirane količine i gubi pravo na povrat kaucije.

 

Ponude dostaviti u zatvorenim kovertama sa naznakom količina po šumarijama u Direkciju Društva na adresu Ulica 770.Slavne brdske brigade bb, Donji Vakuf.

 

Najbolje rangirani ponuđač je onaj tko ponudi najveću vrijednost po klasama za cijeli lot. Ne mogu se izdvajati pojedine klase trupaca iz jednog lota. U pojedinom lotu će biti licitirano najmanje 25 m3 trupaca bukve ili 30 m3 trupaca J/S.

 

Za dodatne informacije potrebno je kontaktirati upravitelje šumarija ili Sektor za ekonomsko financijske i komercijalne poslove.

 

Roba se može pregledati u šumarijama u periodu od 20-22.06.2016. godine.

Rok za dostavu ponuda: 22.06.2016. godine u 12h.

Otvaranje ponuda: 22.06.2016. godine u 12,15h.

 

Eventualni prigovori se podnose Povjerenstvu / Komisiji istog dana do 14,00 sati. Obavijest o ponudama i odabranim ponuđačima biće dostavljene zainteresiranim stranama do 22.06.2016. godine do 15,00.

 

NAČIN I ROK ISPORUKE: Isporuka sukcesivno po uplati počevši sa 23.06.2016. godine. Na mjestu utovara biće pojačan nadzor prilikom isporuke tako da će reklamacija važiti samo na licu mjesta.

 

NAPOMENA: Javni oglas će biti objavljen na oglasnim pločama Direkcije Društva, na web stranici Društva i u Šumarijama, a obavijest o javnom pozivu u jednom dnevnom listu.

 

Na licitaciji mogu učestvovati samo fizičke i pravne osobe koje nemaju neizmirenih obaveza prema Društvu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: