Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izdavanje u zakup poslovnih prostora u Zenici

Izvor: Naša riječ, 28.05.2013.

 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BiH

ZENIČKO DOBOJSKI KANTON

OPĆINA ZENICA

Služba za ekonomske odnose i poduzetništvo

 

JAVNI OGLAS

Za izdavanje u zakup poslovnih prostora

 

PREGLED SLOBODNIH POSLOVNIH PROSTORA

 

R.B.

LOKACIJA

POVRŠINA Um2

POČETNA CIJENA POSL. PROS. U KM/m2 (bez PDV-a)

1.

Jalijski put broj 4

15,25

9,00

2.

D. Davalaca krvi broj 4

89,92

6,00

3.

Fakultetska broj 8

37,00

8,00

4.

I Zeničke brigade broj 13

70,00

6,00

5.

I Zeničke brigade broj 5

28,80

6,00

6.

Kočeva broj 3

87,35

9,00

7.

Begagića put broj 8

18,00

9,00

8.

Željeznička broj 8

130,00

6,00

9.

Talića brdo broj 17b

7,00

9,00

 

1. Pravo učešća na ovaj Javni oglas imaju sva pravna i fizička lica. Zakupac - korisnik poslovnog prostora koji koristi poslovni prostor u vlasništvo općine Zenica, a dužan je zakupninu za korištenjc-poslov-nog prostora ne može učestvovati na javnom oglasu, ako prethodno ne plati dug zakupnine. Poslovni prostori pod R.B. 1,2,4,6, 7 i 9 izdaju se u viđenom stanju, bez prava priznavanja uloženih sredstava u dovođenju poslovnog prostora u funkciju.

Poslovni prostori pod R.B. 3,5 i 8 su devastirani poslovni prostor. Korisniku - ponuđaču kojem se ustupi poslovni prostor pod R.B. 3 oslobođa se plaćanja mjesečne zakupnine u periodu od 3 (tri) mjeseca od dana ustupanja poslovnog prostora.

Korisniku - ponuđaču kojem se ustupi poslovni prostor pod R.B. 5 oslobađa se od plaćanja mjesečne zakupnine u periodu od 6 (šest) mjeseci od dana ustupanja poslovnog prostora. Poslovni prostor pod R.B. je pasažni p.p. Korisniku - ponuđaču kojem se ustupi poslovni prostor pod R.B. 8 uložena sredstva na priključku elektro instalacija kompenzirat će se kroz ponuđenu zakupninu sa PDV-om.

 

2. Poslovni prostori pod R.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 izdaju na određeno vrijeme, do eventualne privatizacije, tj. do donošenja Zakona o restituciji.

 

3. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa.

Pismene ponude, dostaviti u zatvorenoj koverti.

Na koverti obavezno naznačiti redni broj poslovnog prostora za koji se dostavlja ponuda i podatke o ponuđaču. Neblagovremene ponude neće se razmatrati. Pismene ponude dostaviti u Službu za ekonomske odnose i poduzetništvo - Odsijek za poslovne prostore, nova zgrada Općine III sprat, kancelarija broj 312.

Otvaranje ponuda izvršit će Komisija dana 07.06.2013. godine u 10,00 sati u prostorijama Službe za ekonomske odnose i poduzetništvo. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati zainteresovana lica. Prijave na oglas treba da sadrži podatke o učesniku, ime prezime (za pravna lica naziv), adresu, sjedište, broj telefona i vrstu djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru.

Kriteriji za vrednovanje ponuda je najveća ponuđena cijena, a u slučaju postignute iste cijene prednost se daje onom ponuđaču koji je ranije predao ponudu na Javni oglas.

Poslovni prostori se mogu vidjeti radnim danom od 8 do 14 sati. Za sve informacije obratite se u Službu za ekonomske odnose i poduzetništvo, na tel. 208-000 lok. 183.

 

Služba za ekonomske

odnose i poduzetništvo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: