Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Ponovni javni poziv za izdavanje u zakup površina za postavljanje automata za kavu

Izvor: Dnevni list, 13.06.2013.

Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

Vlada Brčko Distrikta

Ured za upravljanje javnom imovinom Brčko Distrikta BiH

 

Broj: 22-003326/13

Brčko,13.6.2013. godine

 

Temeljem članaka 11. i 18. Zakona o javnoj imovini u Brčko Distriktu BiH („Služben glasnik Brčko Distrikta BiH", broj: 28/06 i 19/07), članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku redovitoga raspolaganja imovinom Brčko Distrikta BiH, broj: 01-014-006019/07 od 26.3.2007. god .Služben glasnik Brčko Distrikta BiH", broj: 26/07), Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku redovitoga raspoiaganja imovinom Brčko Distrikta BiH, broj: 01.1-02-019282/09 od 18.6.2009 god.Odluke ravnatelja Ureda za upravljanje javnom imovinom o raspisivanju Ponovljenoga javnoga natječaja za davanje u zakup površina za postavljanje automata za kavu putem usmenog javnoga nadmetanje broj 22-003326/13 od 11.6.2013. godine, Ured za upravljanje javnom imovinom, objavljuje

 

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP POVRŠINA ZA POSTAVLJANJE AUTOMATA ZA KAVU PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

 

1. Brčko Distrikt BiH, Ured za upravljanje javnom imovinom Brčko Distrikta BiH objavljuje Ponovljeni javni natječaj za davanje u zakup površina za postavljanje automata za kavu putem usmenog javnog nadmetanja.

2. Krajnji rok za podnošenje ponuda je 28.6.2013. godine do 15.00 sati po lokalnom vremenu.

3. Usmeno javno nadmetanje za davanje u zakup površina za postavljanje automata za kavu iz ovog natječaja održat če se u prostorijama zgrade Vlade Brčko Distrikta BiH, ured br. 59 dana 2.7.2013. godine u 13.00 sati.

4. Kompletan tekst Ponovljenoga javnoga natječaja se objavljuje na web portalu Vlade Brčko Distrikta BiH http://www.bdcentral.net/index.php?option=com_docman&ltemid=114 i na oglasnoj ploči u zgradi Vlade Brčko Distrikta BiH, a informacije u vezi s Natječajem mogu se dobiti na broj telefona: 049/240-632.

 

v.d. RAVNATELJA UREDA

Stevan Sofić, dipl. iur

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: