Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izdavanje u zakup poslovnih prostora i skladišta u Brčkom

Izvor: Večernji List, 29.08.2014.

Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT

BOSNE I HERCEGOVINE

Ured za upravljanje

Javnom imovinom

Brčko Distrikta BiH

 

Broj: 22-002593/14

Brčko, 29.8.2014. godine

 

Temeljem članaka 11. i 18. Zakona o javnoj imovini u Brčko Distriktu BiH ("Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH", brojevi: 28/06 i 19/07), članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku redovitoga raspolaganja imovinom Brčko Distrikta BiH, broj: 01-014-006019/07 od 26. 3. 2007. godine ("Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH", broj 26/07), Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku redovitoga raspolaganja imovinom Brčko Distrikta BiH, broj: 01.1-02-019282/09 od 18. 6. 2009. godine, Odluke ravnatelja Ureda za upravljanje javnom imovinom Brčko Distrikta BiH o raspisivanju Javnoga natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora i skladišta putem usmenog javnog nadmetanja, broj: 22-002593/14 od 27.8.2014. godine, Ured za upravljanje javnom imovinom Brčko Distrikta BiH, o bj a v l j u j e

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

I SKLADIŠTA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

 

1. Brčko Distrikt BiH, Ured za upravljanje javnom imovinom Brčko Distrikta BiH, objavljuje Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora i skladišta putem usmenog javnog nadmetanja

2. Zakupac koji bude izabran kao najpovoljniji ponuđač, uzima poslovni prostor i skladišta u zakup u viđenom stanju i nema pravo, bez prethodne suglasnosti Ureda za upravljanje javnom imovinom vršiti bilo kakve prepravke niti adaptacije.

3. Krajnji rok za podnošenje ponuda je 15.9.2014. godine do 15.00 sati po lokalnom vremenu.

4. Usmeno javno nadmetanje za davanje u zakup poslovnih prostora-zemljišta i skladišta iz ovog natječaja održat će se u Domu kulture dana 18.9.2014. godine u 10,00 sati.

5. Kompletan tekst Javnoga natječaja se objavljuje na web portalu Vlade Brčko Distrikta BiH http://www.bdcentral.net/index.php?option=com_docman&Itemid=114  i na oglasnoj ploči u zgradi Vlade Brčko Distrikta BiH, a informacije u svezi sa natječajem mogu se dobiti na broj telefona: 049/240-632.

 

v.d. RAVNATELJA UREDA

Stevan Sofić, dipl. iur

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: