Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.03.2023. 08:57

Prodaja nekretnina, k.o. Labucka

Izvor: Pravosudje.ba, 10.03.2023.

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U BIJELjINI – ODJELjENjE U LOPARAMA

 

Broj: 80 2 I 001700 20 I
Bijeljina, 08.03.2023.godine

 

OSNOVNI SUD U BIJELjINI, ODJELjENjE U LOPARAMA, sudija Semir Mehanović, u izvršnom postupku tražioca izvršenja Republika Srpska – Ministarstvo Finansija Poreska uprava RS- Područni centar Bijeljina, zastupani po Pravobranilaštvu R.S.- Sjedište zamjenika u Bijeljini, protiv izvršenika Mitrović Mare kćeri Ljube iz Lopara, vl. SUR Maja ul. Treće Majevičke bb, JMBG 1310952187506, radi prinudne naplate duga, v.s.p. 14.342,91 KM, donio je dana 08.03.2023.godine sljedeći:

 

Z A K Lj U ČAK
o drugoj prodaji nepokretnosti

 

1.NASTAVLjA SE postupak u ovoj pravnoj stvari koji je odgođen Rješenjem ovog suda broj gornji od dana 25.12.2020.godine

 

2.Određuje se drugo ročište za javnu prodaju usmenim javnim nadmetanjem nekretnina upisanih u ZK ulošku broj 666 k.o. Labucka, označenim kao k.č. 617/7 SP Krčevina, na kojima je izvršenik upisan kao nosilac prava suvlasništva sa 1/2 dijela.

 

3.Ročište za prodaju nepokretnosti iz tačke 1. ovog zaključka održat će se u petak 28.04.2023.godine  u  12,00 časova, u zgradi Osnovnog suda u Bijeljini Odjeljenje u Loparama, soba broj 5, na koje se pozivaju tražilac izvršenja, izvršenik i zainteresovana lica kao kupci.


4. Vrijednost suvlasničkog dijela nepokretnosti izvršenika upisanih u ZK ulošku broj 666 k.o. Labucka, označenim kao k.č. 617/7 SP Krčevina, utvrđena od strane Poreske uprave RS uvidom u Fiskalni registar nepokretnosti koji se vodi kod Poreske uprave RS i Pregled obračuna procijenjene vrijednosti nepokretnosti,  utvrđuje se u ukupnom iznosu od 5.348,93 KM.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: