Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.03.2023. 10:39

Javni oglas za pokušaj sporazumnoga rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, odnosno zasnivanja prava služnosti na nekretninama na kojem području je utvrđen javni interes za izgradnja priključnog kablovskog 10(20) kV voda za STS 10(20)/0,4 kV Ostrožac IV i izgradnja stubne transformatorske stance STS 10(20)/0.4 kV Ostrožac IV

Izvor: Dnevni Avaz, 15.03.2023.

Javno preduzeće            

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

d.d. - Sarajevo

Podružnica "Elektrodistribucija", Mostar

 

JAVNI OGLAS

Na osnovu člana 23. Zakona o Eksproprijaciji (Službene novine Federacije BiH broj: 70/07,36/10,25/12 i 34/16), a u vezi sa članom 92. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH", broj 2/98 i 48/99), člana 99. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo -prečišćeni tekst, broj:NO - 2190/21 - 41./2. od 25.01.2021. godine) i Statuta o dopuni Statuta JP Elcktroprivreada BiH d.d.-Sarajevo, broj: SD - 20745/21-7076. od 30.07.2021. godine, a u skladu sa članom 16. tačka 7. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva -Prečišćeni tekst,broj: 06-26053-1/22 od 27.09.2022. godine JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d d.-Sarajevo Podružnica „Elektridistribucija", Mostar upućuje JAVNI POZIV svim zainteresovanim vlasnicima radi pokušaja sporazumnog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, odnosno zasnivanja prava služnosti na nekretninama na kojem području je utvrđen javni interes za izgradnja priključnog kablovskog 10(20) kV voda za STS 10(20)/0,4 kV „Ostrožac IV" i izgradnja stubne transformatorske stance STS 10(20)/0.4 kV „Ostrožac IV".

Odlukom Općinskog Vijeća Opčine Jabianica, broj:02-O2-10O5-7/22-17 od 28.04.2022. godine (objavljeno u Službenom glasniku opčine Jabianica, brqj:4/2022), utvrđen je javni interes za izgradnja priključnog kablovskog 10(20) kVvodazaSTS 10(20)/0,4kV „Ostrožac IV" i izgradnja stubne transformatorske stance STS 10(20)/0,4kV „Ostrožac IV", te kako se može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji na dijelu zemljišta označenom kao:

-              k.č. 479 zv."Ravni gaj", u naravi šuma 3. klase, šuma 4. klase, K.O. Ostrožac

-              k.č. 449 zv."Poda", u naravi njiva 7. klase, K.O. Ostrožac

-              k.č. 460 zv ."Poda", u naravi voćnjak 4. klase, K.O. Ostrožac

-              k.č. 461 zv."Poda", u naravi stambena zgrada, K.O. Ostrožac

-              k.č. 462 zv."poda", u naravi pašnjak 3. klase, K.O. Ostrožac k.č. 463, zv. „Poda", u naravi livada 5. klase, K.O. Ostrožac

-              k.č. 500, zv. „Poda", u naravi voćnjak 5. klase, K.O. Ostrožac

-              k.č. 501, zv. „Poda", u naravi voćnjak 5. klase. K.O. Ostrožac

-              k.č. 502/1, zv. „Poda", u naravi pašnjak 3. klase, K.O. Ostrožac

-              k.č. 504, zv. „Ledine", u naravi njiva 4. klase, K.O. Ostrožac

-              k.č. 505, zv. „Ledine", u naravi pašnjak 3. klase, K O. Ostrožac

-              k.č. 507, zv. .Ledine", u naravi stambena zgrada (1), dvorište, voćnjak 3. klase , K.O. Ostrožac

-              k.č. 508, zv. „Ledine", u naravi pašnjak 3. klase, njiva 4. klase K.O. Ostrožac

-              k.č. 510, zv. „Ledine", u naravi stambena zgrada (1), dvorište, voćnjak 3. klase, K.O. Ostrožac k.č. 511/2, zv. ,Xedine", u naravi šuma 5. klase, K.O. Ostrožac

k.č.521/1, zv. „Bliznica", u naravi stambena zgrada (1), pomoćna zgrada (2), dvorište, voćnjak 4. klase , K.O. Ostrožac

-k.č.522, zv. „Bliznica", u naravi šuma 3. klase, K.O. Ostrožac

k.č.529, zv. „Oglavak", u naravi gradilište, dvorište, voćnjak 3. klase, K.O. Ostrožac

-k.č.679, zv. „Breza", u naravi voćnjak 3. klase, K.O. Ostrožac

Navedenom Odlukom korisnikom nepotpune eksproprijacije utvrđeno je Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d-Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija", Mostar.

Stoga, Javno preduzeće ELEKTROPRIVREDA BIH đ.d.-Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija", Mostar, kao korisnik nepotpune eksproprijacije, poziva sve vlasnike nekretnina, gore pobrojane, obuhvaćene lokacijom izgradnje predmetnog elektroenergetskog objekat, da se u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa, jave na neki od sljedećih brojeva telefona. 036 502 100 ili 036 502 171, kako bi se sa zainteresovanim v lasnicima nekretnina pokušali sporazumno riješiti pitanje zasnivanja prava služnosti, prije podnošenja prijedloga za nepotpunu eksproprijaciju. Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: