Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.08.2023. 11:03

Izdavanje u zakup poslovnog prostora koji se nalazi u zgradi Sportske dvorane Pelagićevo, KO Pelagićevo

Izvor: Dnevni list, 25.08.2023.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA PELAGIĆEVO

NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj: 02-374-5/23

Dana, 24.08.2023. godine

Na osnovu člana 54. i 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16, 36/19 i 61/21), člana 62. i 64. Statuta Opštine Pelagićevo („Službeni glasnik Opštine Pelagićevo", broj: 2/17), a u vezi s Odlukom Skupštine opštine Pelagićevo o raspisivanju licitacije o davanju u zakup poslovnog prostora vlasništvo opštine Pelagićevo (poslovni prostor u zgradi Sportske dvorane Pelagićevo) broj: 01-022-32/23 od 14.08.2023. godine , načelnik opštine Pelagićevo, raspisuje:

 

JAVNU LICITACIJU

za davanje u zakup poslovnog prostora koji se nalazi u zgradi Sportske dvorane Pelagićevo

 

I-Raspisuje se usmena javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora koji se nalazi u zgradi Sportske dvorane Pelagićevo, sagrađenog na zemlјištu označenom kao k.č. broj: 1838/2 KO Pelagićevo, površine poslovnog prostora 20 š2, sa pristupom objektu sa lokalne saobraćajnice označene kao k.č. broj: 1847.

 

II-Početna cijena za sprovođenje licitacije utvrđuje se kako slijedi:

-poslovni prostor 3,00 KM/gp2 mjesečno.

 

III-Pravo učestvovanja u postupku licitacije - imaju domaći i strani privredni subjekti (privredna društva i samostalni poduzetnici), kao i domaća i strana fizička i pravna lica.

 

IV-Licitacija će biti održana samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

 

V-Namjena predmetnog poslovnog prosotra koji se daje u zakup je poslovnog kakratera.

 

VI-Maksimalni rok zakupa iznosi 10 (deset) godina. Rok zakupa i obaveze počinju teći danom potpisivanja ugovora o zakupu.

 

VII-Licitacija će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem dana 04.09.2023. godine u službenim prostorijama opštine Pelagićevo sa početkom u 10,00 časova, a ako prva licitacija ne uspije druga se zakazuje u roku od sedam dana od dana održavanja prve licitacije, odnosno za dan 11.09.2023. godine u službenim prostorijama opštine Pelagićevo sa početkom u 10,00 časova.

 

VIII-Sa licem koji ponudi najpovolјniju ponudu načelnik opštine Pelagićevo će zaklјučiti ugovor o zakupu kojim će regulisati ostala pitanja.

 

IX-Uložena sredstva za uređenje predmetnog prostora od strane zakupoprimca će biti uračunata u cijenu zakupa.

 

X-Javni oglas će biti otvoren 8 (osam) dana računajući od dana objavlјivanja javne licitacije u dnevnom listu.

 

XI-Licitacija će se obaviti u službenim prostorijama opštine Pelagićevo na adresi: Opštinska uprava Pelagićevo, ul. Vuka Karadžića 10, 76 256 Pelagićevo.

Sve ostale informacije se mogu dobiti na telefon broj: 054/810-088 i 054/490-247.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Slavko Tešić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: