Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja poslovne zgrade u privredi i zemljišta označenih kao k.č. br. 721/43 (k.o. Bijeljina Selo)

Izvor: eKapija.ba, 17.05.2013.

 

Osnovni sud u Bijeljini

Prodaja poslovne zgrade u privredi zv"Koviljuše", upisane u z.k. uložak 2224. k.o. Bijeljina Selo

Broj predmeta: 80 0 Ip 040713 12 Ip

Tražilac Izvršenja: Raiffaisen Bank d.d Bank Sarajevo

Izvršenik: "K&Data" D.O.O. Hrasnica

Predmet prodaje:

1. Određuje se prodaja usmenim javnim nadmetanjem nekretnina upisanih sa pravom svojine na ime izvršenika "K&Data" D.O.O. Hrasnica, opština Ilidža, sa dijelom 1/1, i to: u z.k.ulošku br. 2224 označene kao k.č. 721/43 k.o.Bijeljina selo, u nazivu Koviljuše, a koje su u naravi poslovna zgrada u privredi površine 2078 m2 i k.č.br.721/44 u nazivu Koviljuše i u naravi zemljište uz privrednu zgradu površine 4523 m2.

 

2. Ročište za prodaju nepokretnosti održat će se dana 10.06.2013.godine u 12,00 časova, u zgradi Suda, soba broj 42, na koje se pozivaju tražilac izvršenja, izvršenik i zainteresirana lica kao kupci.

 

3. Vrijednost nepokretnosti utvrđuje se u ukupnom iznosu od 4,907.474,00 KM.

 

4. Zainteresovana lica za kupovinu nepokretnosti iz tačke 2. mogu razgledati nepokretnost svakog radnog dana, počev od 25.05.2013 godine , u vremenu od 10.00 do 12.00 časova. Ako izvršenik ili drugo lice ometa razgledanje nepokretnosti Sud će na zahtjev stranke donijeti zaključak kojim će na trošak tražioca izvršenja odrediti da se izvršenik i to lice udalje s nepokretnosti za vrijeme razgledanja. Zaključak o udaljavanju provodi sudski izvršilac, uz asistenciju policije.

 

5. Na drugom ročištu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nepokretnost se ne može prodati ispod 1/3 utvrđene vrijednosti iz tačke 3.

 

6. Na ročištu za javno nadmetanje kao kupci mogu učestvovati lica koja su do početka nadmetanja položila osiguranje koje iznosi 1/10 određene vrijednosti nekretnina, s tim što osiguranje ne može iznositi više od 10.000,00 KM. Prije početka nadmetanja ova lica su dužna Sudu predati dokaz da su osiguranje platili na depozitni račun Suda broj 554-001-00001180-33. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, osim za tri najbolja ponuđača, vratit će se osiguranje odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja. Ročište za javno nadmetanje održat će se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

 

7. Ponuđač s najvišom ponudom na ročištu plaća ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za položeno osiguranje polaganjem cijene Sudu u roku od 30 dana. Ukoliko ponuđač s najvišom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u ovom roku, Sud će zaključkom proglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponuđaču, koji treba da u roku od 30 dana od dana prijema ovog zaključka Sudu deponuje prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponuđač ne položi cijenu u predviđenom roku, Sud primjenjuje ova pravila i na trećeg ponuđača. U slučaju da sva tri ponuđača s najvišom ponudom ne ispune svoje obaveze plaćanja prodajne cijene u određenim rokovima, Sud će oglasiti da drugo ročište nije uspjelo i obustaviti postupak.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: