Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Izdavanje u zakup ugostiteljskih prostora na putničkim brodovima u lokalnom linijskom prometu

Izvor: Slobodna Dalmacija, 24.05.2013.

 

JADROLINIJA

JADROLINIJA"- RIJEKA, RIVA 16

 

Na osnovi odluke Uprave "JADROLINIJA"*- Rijeka, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup ugostiteljskih prostora na putničkim brodovima u lokalnom linijskom prometu

 

I Raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup ugostiteljskog prostora putem prikupljanja zatvorenih ponuda.

lI Predmet zakupa je slijedeći prostor s postojećom opremom:

Red.Br Brod Plovno područje Početna cijena kn
1  "Premuda" Rijeka (Mali Lošinj) 200,00
2   "Tijat"  Split (Šibenik) 200,00
3    "Lara"  Zadar  200,00
4  "Porozina" Dubrovnik 200,00
5 *Lošinjanka" (Šibenik) 200,00

 

 

III Pravo na podnošenje ponude imaju sve pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Fizička osoba dužna je priložiti sljedeće dokumente: domovnicu i svjedodžbu o završenoj školskoj spremi, te izjavu da se radi o osobi iz članka 6. stavak 5. Zakona o zakupu poslovnog prostora (ukoliko se ponuditelj poziva na ovo svojstvo) i izvornik dokumenata s kojima dokazuje to svojstvo, te uvjerenje da nije korisnik mirovi¬ne. Pravna osoba dužna je priložiti izvod iz sudskog registra. Nadalje, ponuditelj je obvezan uplatiti polog u visini od 500,00 kn na žiro račun Jadrolinije 2402006- 1100388113 kod Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka, te dokaz o uplati priložiti u ponudi. Ugostiteljski prostor se može razgledati u području plovidbe. Sastavni dio javnog natječaja je NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA koja s može podići u Službi ugostiteljstva, soba 15 / IV, ili zatražiti na fax 051/ 666 268 svakog radnog dana od 8 do 15 h, uz predočenje potvrde o uplati na žiro račun naručitelja ili uplate na blagajni.

Natječajna dokumentacija plaća se 100,00 kuna.

IV Ugovor o zakupu zaključuje se nakon provedenog Javnog natječaja prihvatom najpovoljnije ponude u kojoj je istaknuta najviša cijena. Ponuđena cijena mora biti istaknuta u apsolutnom iznosu (brojkom i slovima). Na prihvaćenu ponuđe¬nu cijenu ponuditelju se zaračunava porez na dodanu vrijednost. Prilikom potpi¬sivanja Ugovora ponuditelj najpovoljnije ponude, dužan je uplatiti avans - polog u visini dva mjesečna zakupa. Ugovor se zaključuje na 2 (dvije) godine i njime će se urediti prava i obveze zakupodavca i zakupnika. (Prihvaćaju se ponude i za kraće sezonsko razdoblje, što kandidat mora naglasiti s time da se prednost daje ponudi na dvije godine).

V Kuvertirane ponude s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta treba¬ju biti zaprimljene u Službi prijama pošte Jadrolinije Rijeka (IV kat soba 39), najkasnije do zaključno 05.06.2013. god. do 10 sati na adresu: JADROLINIJA RIJEKA, POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP, 51000 RIJEKA, RIVA 16

Otvaranje ponuda biti će dana 05. 06. 2013. godine u 10 sati u poslovnim prostorijama zgrade "JADRAN" na IV katu.

Jadrolinija zadržava pravo poništenja Javnog nadmetanja u cjelosti ili djelomično.

Za dopunske informacije obratiti se na tel. 051/ 666 194 i 098 510 146

Ugostiteljstvo.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: