Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.07.2022. 08:32

Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti​ za uređenje ispušnog kanala bušotine IB-1, na zemljištu označenom kao k.č. 981, 1447/2, 1447/3, 1448/3, 1447/4, 1450/3 K.O. Ilidža, općina Ilidža

Izvor: Oslobođenje, 05.07.2022.

«Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo, na osnovu člana 124. Zakona o vodama («S1. novine FBiH» broj 70/06) i člana 1. Pravilnika o izmjeni dopuni pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata («S1. novine FBiH», broj 41/20), daje slijedeće

 

OBAVJEŠTENJE

o podnesenom zahtjevu za izdavanje Prethodne vodne saglasnosti

 

Dana 30.03.2022. godine, od strane Općine Ilidža, podnesen je zahtjev za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za uređenje ispušnog kanala bušotine IB-1, na zemljištu označenom kao k.č. 981, 1447/2, 1447/3, 1448/3, 1447/4, 1450/3 K.O. Ilidža, općina Ilidža, u cilju vanjskog uređenja predmetnog prostora.

Sva zainteresirana lica, svoje eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije na planiranu aktivnost, mogu u roku od sedam dana od dana objavljivanja dati usmeno na zapisnik u prostorijama Agencije ili dostaviti u pisanom obliku neposredno ili putem pošte na slijedeću adresu:

«Agencija za vodno područje rijeke Save»

(za Sektor 40)

ul. Hamdije Čemerlića 39a

71000 Sarajevo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: