Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.08.2023. 12:30

Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za izgradnju poslovnog objekta automehaničarske radionice, k.o. Jajce II, u naselju Mile, općina Jajce

Izvor: Akta.ba, 04.08.2023.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 

Broj: UP1-06-21-4321/23

Travnik, 31.07.2023. godine

 

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona na osnovu člana 107. Zakona o vodama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 70/06) i Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 31/15, 55/19 i 41/20) objavljuje sljedeće:

 

OBAVJEŠTENJE

o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti

 

Podnosilac zahtjeva Općina Jajce, služba graditeljstva/urbanizma, prostornog uredenja, geodetskih, katastarskih i imovinsko pravnih poslova, a u ime investitora fizičkog lica: Tokić Ivica iz Jajca podnijela je ovom organu zahtjev za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za izgradnju poslovnog objekta automehaničarske radionice na k.p. br. 17-27/4, pl.br. 2457, k.o. Jajce II, u naselju Mile, općina Jajce.

Sva zainteresovana lica svoje eventualne primjedbe, prijedloge, sugestije i sl. na planiranu aktivnost, mogu dostaviti u roku od 10 dana od dana objavljivanja obavještenja, usmeno na zapisnik u prostorijama ovog Ministarstva ili dostaviti u pisanoj formi na protokol ili putem pošte na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona, Odjeljenje vodoprivrede, Prnjavor 16 A, 72 270 Travnik.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: