Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.10.2023. 08:52

Oglas o produžetku postupka izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima u gradu Banja Luka za katastarsku opštinu Banjaluka 6

Izvor: Akta.ba, 28.09.2023.

REPUBLIKA SRPSKA REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE BANJALUKA PODRUČNA JEDINICA BANJA LUKA 

 

Na osnovu člana 71. stav 2. i člana 78. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 6/12,110/16, 22/18 i 62/18), a u svrhu osnivanja katastra nepokretnosti

KOMISIJA ZA IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I

UTVRĐIVANJE PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA

 

imenovana rješenjem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove broj 21.04/951-135-3/21 od 15.06.2021. godine, Rješenjem o izmjeni navedenog rješenja broj 21.04/951-135-3/21 od 29.12.2021. godine, od 30.03.2022. godine, od 27.04.2022. godine, od 29.07.2022. godine, od 28.10.2022. godine, od 18.11.2022. godine, od 16.06.2023. godine i od 20.09.2023. godine

objavljuje

 

OGLAS

O PRODUŽENJU POSTUPKA IZLAGANJA NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVRĐIVANJU PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA U OPŠTINI BANJALUKA, ZA KATASTARSKU OPŠTINU BANJALUKA 6

 

Postupak izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanja prava na nepokretnostima za k.o. Banjaluka 6, na području opštine Banjaluka,  produžava se do 29.03.2024. godine,  i obavlja se svakim radnim danom u periodu  od 7:30 do 15:30  časova, u radnim prostorijama Komisije u Republičkoj upravi za geodetske i imovnisko-pravne poslove, Područna jedinica Banjaluka, u  Banjoj Luci,  Ul. Veljka Mlađenovića, br. 12 C.

Komisija će svakom pravnom i fizičkom licu, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nepokretnosti vrši izlaganje, uputiti najkasnije 8 (osam) dana prije izlaganja podataka poseban poziv, da u označeno vrijeme dođe u radne prostorije Komisije i da ponese sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nepokretnostima.

Lica za koje nisu prikupljeni lični podaci i adrese. te nisu pozvana. a polažu pravo i imaju pravnog interesa na navedenim nepokretnostima. dužna cv da se sama jave Komisiji i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih prava na predmetnim nepokretnositma.

 

Obavještavaju se lica koja polažu pravo i imaju pravni interes na navedenim nepokretnostima, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Komisije i da daju potrebne podatke o nepokretnostima.

Građani treba da ponesu ličnu kartu sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, a predstavnik pravnog lica ovlaštenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem (JIB). Za maloljetna lica kao nosioce prava na nepokretnostima treba donijeti izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana.

Od dana početka osnivanja katastra nepokretnosti provode se promjene u katastarskoj evidenciji, zemljišnoj knjizi i Knjigama uloženih ugovora do isteka roka za osnivanje katastra nepokretnosti određenog u javnom oglasu. Ovaj oglas će se istaći na javnim mjestima katastarske opštine Banjaluka 6 i objaviti na interent stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Banjaluka.

 

Broj : 21.11/952.1-205/20, u Banjoj Luci, dana 28.09.2023.g.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE: Gorana Kalinić, dipl. pravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: