Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.10.2023. 09:57

Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje Prethodne vodne saglasnosti za izgradnju poslovnog objekta, namjene prodaja i protektiranje guma, koji se planira graditi na parceli označenoj kao k.č. broj: 2365/1 i 2366 upisano u k.o. Bistarac, Grad Lukavac

Izvor: Večernji List, 14.10.2023.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, na osnovu člana 124. Zakona o vodama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 70/06) i Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 31/15,55/19 i 41/20), daje slijedeće:

 

OBAVJEŠTENJE

o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti

 

Investitor "PGL-PROTECT" doo Lukavac, obratio se ovom Ministarstvu dana 17.08.2023. godine zahtjevom za izdavanje prethodne vodne saglasnosti sa vremenskim važenjem tri godine računajući od dana izdavanja rješenja, za izgradnju poslovnog objekta, namjene prodaja i protektiranje guma, koji se planira graditi na parceli označenoj kao k.č. broj: 2365/1 i 2366 upisano u k.o. Bistarac, Grad Lukavac.

Sva zainteresirana lica svoje eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije na planiranu aktivnost, mogu u roku od pet dana od dana objavljivanja ove obavijesti u dnevnom listu „Večernji list BH " doo Mostar, dati usmeno na zapisnik u prostorijama ovog Ministarstva ili dostaviti u pisanoj formi neposredno na protokol ili putem pošte na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, Ul. Muftije Efendije Kurta broj 1., 75 000 Tuzla.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: