Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.08.2023. 12:13

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga specijalističkih zdravstvenih pregleda za pripadnike Tima ronilaca SAJ

Izvor: Akta.ba, 02.08.2023.

Broj: C/M-404-1400/23

Datum:2.8.2023.

 

Na osnovu člana 17. i člana 18. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl. Glasnik BiH br. 39/14 i

59/22) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (Sl. glasnik PC br. 115/18, 111/21,

15/22, 56/22 i 132/22), d o n o s i m,

 

POSEBNU ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabavke usluga

 

Član

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke usluga specijalističkih zdravstvenih

pregleda za pripadnike Tima ronilaca SAJ.

 

Član 2.

Ovom Posebnom odlukom mijenja se i dopunjava plan nabavki MUP-a Republike Srpske za

2023.godinu, broj: S/M-404-2243/22. Okvirni datum pokretanja postupka je 02. avgust 2023.

godine. Period trajanja ugovora je godinu dana od dana zaključivanja ugovora.

 

Član 3.

Procijenjena vrijednost nabavke iz Člana 1. ove odluke iznosi do 2.450,00 KM bez PDV-a.

Izvor finansiranja je budžet Republike Srpske. Ugovorni organ predviđa zaključenje ugovora

o nabavci usluga, (JPJH): 85147000 - 1, Zdravstvene usluge u preduzećima. Postupak javne

nabavke se ne dijeli na lotove.

 

Član 4.

Realizaciju nabavke će provesti Uprava za materijalno finansijske i imovinske poslove

Ministarstva putem direktnog sporazuma, u skladu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama

BiH i ostalim odredbama zakona i podzakonskih akata koje definišu ovu vrstu postupka.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: